SIĞORTA

Sığorta brokeri vəziyyətini açıqladı
14 MART
755

Sığorta brokeri vəziyyətini açıqladı

2018-03-14 11:39:00

“Sizin sığorta brokeri” MMC 2017-ci il üzrə maliyyə nəticələrini açıqlayıb. Fins.az xəbər verir ki, broker ötən ili böyük zərərlə başa vurub. Belə ki, şirkətin 2017-ci il üzrə cəmi gəlirləri 2 711 manat olduğu halda, cəmi xərcləri bundan 11 dəfə çox -23 554 manat təşkil edib. Bu isə  20 842 manat zərər deməkdir. Hesabat tam olaraq belədir:

A K T İ V L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

 

 

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

 

 

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

0,00

0,00

 dövlət qiymətli kağızları

 

 

 qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

 

 sair maliyyə aktivləri

 

 

 depozit hesablar

 

 

İştrak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair aktivlər

 

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

0,00

0,00

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Ehtiyatlar

 

 

Debitor borcları:

0,00

1 168,76

 birbaşa sığorta üzrə

 

1167,95

 təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

0,00

0,00

 - təkrarsığortaçı üzrə

 

 

 - təkrarsığortalı üzrə

 

 

 asılı təşkilatlar üzrə

 

 

 büdcə üzrə

0,00

0,81

 iddia tələbləri üzrə

 

 

 işçi heyəti üzrə

 

 

 sair debitorlar

0,00

 

pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:

0,00

3,88

 kassa

 

 

 hesablaşma hesabı

0,00

3,88

 valyuta hesabı

 

 

 depozit hesablar

 

 

öncədən alınmış sığorta haqları

 

 

 sair pul vəsaitləri

 

 

qısamüddətli maliyyə aktivləri:

0,00

0,00

 dövlət qiymətli kağızları

 

 

 qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

 

 sair maliyyə aktivləri

 

 

sair qısamüddətli aktivlər:

0,00

0,00

 gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

 

 

 verilmiş avanslar

 

 

 təhtəl hesablar

 

 

sair aktivlər

 

 

Cəmi qısamüddətli aktivlər

0,00

1 172,64

CƏMİ AKTİVLƏR

0,00

1 172,64

 Evini sığortalamayanlar cərimələnəcək

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I. KAPİTAL

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

150,00

150,00

Emissiya gəliri

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

Kapital ehtiyatları:

0,00

0,00

 yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

 

 

 digər kapital ehtiyatları

 

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

-11 568,90

-20 842,96

 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

-11 568,90

-20 842,96

Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı

 

 

 mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

 

 

 Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət

 

 

 (ödənilməmiş zərər)

 

 

 Elan edilmiş dividendlər

 

 

 Ödənilmiş dividendlər

 

 

Cəmi kapital

-11 418,90

-20 692,96

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

 

 

Kreditor borcları :

0,00

0,00

 əməyin ödənilməsi üzrə

 

 

 büdcə üzrə

 

 

 sosial sığorta və təminat üzrə

 

 

 digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

 asılı təşkilatlar üzrə

 

 

 sair kreditorlar

 

 

sair uzunmüddətli öhdəliklər:

0,00

0,00

 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

 alınmış avanslar

 

 

Sığorta və təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

0,00

0,00

 sığorta fəaliyyəti üzrə kreditor borclar

 

 

 təkrarsığorta fəaliyyəti üzrə kreditor borclar

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair öhdəliklər

0,00

21 151,60

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

0,00

21 151,60

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

0,00

714,00

Kreditor borcları:

0,00

0,00

 əməyin ödənilməsi üzrə

 

 

 büdcə üzrə

 

 

 sosial sığorta və təminat üzrə

 

 

 digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

 asılı təşkilatlar üzrə

 

 

 sair kreditorlar

 

 

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

0,00

0,00

 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

 alınmış avanslar

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair öhdəliklər

11 418,90

0,00

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

11 418,90

714,00

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

11 418,90

21 865,60

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

0,00

1 172,64

Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*

 

 

  Brokerin mənfəət və zərəri haqqında hesabat

                                                                                  manatla

Gəlirlər

Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri:

 2 711,09

 birbaşa sığorta üzrə komissiyon muzd

2 711,09

 təkrarsığorta üzrə komissiyon muzd

 

 təlim xidmətləri üzrə gəlirlər

 

 xüsusi ədəbiyyat satışından gəlirlər

 

 xüsusi proqram təminatının satışından gəlirlər

 

 hüquqi ekspertiza xidmətindən gəlirlər

 

İnvestisiya gəlirləri üzrə

 

Məzənnə dəyişməsindən yaranan gəlir

 

Sair gəlirlər

 

CƏMİ GƏLİRLƏR

2 711,09

Xərclər

 

Əsas əməliyyat xərcləri:

 

İşlərin aparılması xərcləri

 23 554,05

Məzənnə dəyişməsindən yaranan xərclər

 

Sair xərclər

 

CƏMİ XƏRCLƏR

23 554,05

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

 -20 842,96

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

-20 842,96

Mənfəət vergisi

 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

-20 842,96

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
  • $ USD
    1.7000
  • € EUR
    1.9254
  • ₽ RUB
    0.0256