TENDER

10 Aprel

Təhsil Nazirliyi TENDER elan edir

Təşkilatın adı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİNİN TƏSƏRRÜFAT HESABLI ƏSASLI TİKİNTİ VƏ TƏCHİZAT İDARƏSİ

Təşkilat VOEN: 1500016711

Təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri, Y.Bakuvi küçəsi 18

Tender predmeti: Abşeron rayonu, Saray qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri və 960 şagird yerlik əlavə korpusun tikintisi üzrə layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması

Tenderin adi: Abşeron rayonu, Saray qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri və 960 şagird yerlik əlavə korpusun tikintisi üzrə layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması

Abşeron rayonu, Saray qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri və 960 şagird yerlik əlavə korpusun tikintisi üzrə layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması

Başlıq Açıqlama Miqdar  
Abşeron rayonu, Saray qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri və 960 şagird yerlik əlavə korpusun tikintisi üzrə layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması Layihələndirmə işləri 1 ədəd
 

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

10.04.2020 16:17

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

01.05.2020 11:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

12.05.2020 17:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

13.05.2020 11:00

İştirak haqqı: 100 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

 
Hesab: AZ88IBAZ 38030019441856517211
 
VÖEN: 1500016711
 
Bank: “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin Sənaye filialı
 
Kodu: 805603
 
M/H: AZ03NABZ 01350100000000002944
 
S.W.İ.F.T: İBAZАZ 2Х
 
Büdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsi

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

2 ay

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

avans ödənişi 30%, aralıq ödənişlər isə 30% avans ödənişi nəzərə alınmaqla yerinə yetirilmiş iş həcmlərinə görə

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış
Mütləqdir
Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
Mütləqdir
Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
Mütləqdir (son bir ildəki maliyyə vəziyyəti)
Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
Mütləqdir
Nizamnamə
Mütləqdir (notariat qaydada təsdiq edilmiş)
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
Mütləqdir
Rekvizitlər
Mütləqdir
Lisenziya
Mütləqdir
 
İxtisas göstəriciləri:
 
 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

 

Texniki təklif: 20 bal

Lisenziya
20
Mütləqdir
 

Qiymət təklifi:: 80 bal

Qiymət təklifi
80
Tender təklifində və qiymət cədvəlində işlərin və xidmətlərin ümumi qiyməti (ƏDV daxil olmaqla) göstərilməlidir. Qiymət cədvəlində göstərilən qiymətlər, bütün xərclər, o cümlədən nəqliyyat, sığorta, vergi, rüsum və digər xərclər nəzərə alınmaqla əsas şərtlər toplusunda göstərilən işlərin və xidmətlərin bütün həcmini əhatə etməklə təqdim edilməlidir. Tender təklifində və qiymət cədvəlində təklif olunan işlər və xidmətlər tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb olunan texniki xüsusiyyətlərə və parametrlərə uyğun olmalıdır.
Tender təklifinin təminatı
-
Tender təklifinin dəyərinin 1 % həcmində bank təminatı
Təklifin qüvvədə olma müddəti
-
Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır)
Müqavilənin təminatı
-
Müqavilənin qiymətinin 2% məbləğində müqavilənin yerinə yetirilməsinin təminatı

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
 
Sirac Əliyev
Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsinin Təmir-tikinti işlərinin təşkili və texniki nəzarət şöbəsinin müdiri
465-73-48
465-73-48

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 10.04.2020 16:17 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz