TENDER

19 Dekabr

Ədliyyə Nazirliyi tender elan edir

ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ TİBB BAŞ İDARƏSİ

Təşkilat VOEN: 1400421021

Təşkilatın ünvanı: Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 16 və 18

Tender predmeti: Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin və Tibb Baş idarəsinin tabeliyindəki qurumlarda dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya işlərinin satın alınması

Tenderin adi: Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin və Tibb Baş idarəsinin tabeliyindəki qurumlarda dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya işlərinin satın alınması

Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin və Tibb Baş idarəsinin tabeliyindəki qurumlarda dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya işlərinin satın alınması

Başlıq Açıqlama Miqdar  
Dezinfeksiya deezinseksiya və deratizasiya işləri Penitensiar xidmətin və Tibb Baş idarəsinin tabe qurumlarında dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya işlərinin satın alınması 5100000 m(2)

ÜSL kod (kateqoriya) - 90921000-9 Dezinfeksiya edən və məhv edən xidmətlər,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

19.12.2019 12:30

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

22.01.2020 11:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

30.01.2020 18:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

31.01.2020 11:00

İştirak haqqı: 300 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

 
Hesab: AZ31CTRE00000000000002478301
 
VÖEN: 1400421021
 
Bank: DXA
 
Kodu: 210005
 
M/H: AZ41NABZ01360100000000003944
 
S.W.İ.F.T: CTREAZ22
 
Büdcə təsnifat kodu: 142340

ÇATDIRILMA YERİ

Penitensiar xidmətin və Tibb Baş İdarəsinin tabe qurumları

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

2020-ci il ərzində hər ay

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

2020-ci il ərzində hər ay

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış
Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
Nizamnamə
Nizamnamə
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
Rekvizitlər
Rekvizitlər
Müvafiq işlərin görülməsi üçün Lisenziya
Müvafiq işlərin görülməsi üçün Lisenziya
 
İxtisas göstəriciləri:
 
 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

 

Texniki təklif: 40 bal

İddiaçıların qapalıtipli xüsusi təhlükəsizliyi qorunan dövlət müəssisələrində təcrübəsi üzrə maksimum bal (30 bal) 1-3 ilə qədər təcrübəsi olduqda – 10 bal 3-5 ilədək yuxarı təcrübəsi olduqda – 20 bal 5 ildən yuxarı təcrübəsi olduqda -30 bal
30
30
İddiaçıların maliyyə dövriyyəsi və kadr имканлары üzrə meyarların açıqlanması maksimum bal (10 bal)
10
10
 

Qiymət təklifi:: 60 bal

Qiymət təklifi
60
Təklifin qiymətləndirilməsi üzrə 60 bal
Tender təklifinin təminatı
-
Tender təklifinin dəyərinin 1%
Təklifin qüvvədə olma müddəti
-
Zərflərin açılış günündən etibarən 60 (altmış) ban günü müddətində
Müqavilənin təminatı
-
 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
Emin Əliyev
Tibbi təchizat şöbəsinin rəisi
0124933632
0124933632

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müvafiq işlərin görülməsi üçün lisenziya
 
 

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 19.12.2019 12:30 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz