TENDER

17 Dekabr

"Azəristiliktəchizat" tender elan edir

Təşkilatın adı: "Azəristiliktəchizat" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Təşkilat VOEN: 1700531291

Təşkilatın ünvanı: AZ1123, Bakı şəhəri, Xətai rayonu Xudu Məmmədov küçəsi 3,

Tender predmeti: Məsafədən nəzarət ölçü sistemləri və elektrotexniki avadanlıqların satınalınması

Tenderin adi: Məsafədən nəzarət ölçü sistemləri və elektrotexniki avadanlıqların satınalınması

Məsafədən nəzarət ölçü sistemləri və elektrotexniki avadanlıqların satınalınması

Başlıq Açıqlama Miqdar  
Məsafədən nəzarət ölçü sistemləri və elektrotexniki avadanlıqların satınalınması Ümumi qiymət 1 ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) - 30237000-9 Kompüterlər üçün hissələri, aksesuarları və ləvazimatları,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

27.11.2019 16:22

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

17.12.2019 09:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

26.12.2019 16:25

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

27.12.2019 09:00

İştirak haqqı: 100 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

 
Hesab: AZ62AİİB33010019442200226122
 
VÖEN: 9900003611
 
Bank: Kapital Bank Qaradağ filialı
 
Kodu: 200220
 
M/H: AZ37NABZ01350100000000001944
 
S.W.İ.F.T: AİİBAZ2X
 
Büdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov 3

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov 3

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Müqaviləyə əsasən

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış
TƏLƏB OLUNUR
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
TƏLƏB OLUNUR
Nizamnamə
TƏLƏB OLUNUR
Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
TƏLƏB OLUNUR
Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
TƏLƏB OLUNUR
Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
TƏLƏB OLUNUR
Rekvizitlər
TƏLƏB OLUNUR
 
İxtisas göstəriciləri:
 
 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

 

Texniki təklif: 10 bal

Maddi-texniki bazanın mövcudluğu
5
Tələb olunur
Keyfiyyət göstəriciləri
5
Tələb olunur
 

Qiymət təklifi:: 90 bal

Müqavilənin təminatı
-
Müqavilənin 2%-lı bank təminatı tələb olunur.
Təklifin qüvvədə olma müddəti
-
30 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra)
Tender təklifinin təminatı
-
Tender təklifi dəyərinin 1 % -i həcmində bank təminatı olmalıdır.
Qiymət təklifi
90
Tələb olunur

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
Zamiq Səmədov
Aparıcı mühəndis
579-52-98
579-52-98

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir
 
 

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 27.11.2019 16:22 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz