TENDER

17 Dekabr

"Bakı Metropoliteni" tender elan edir

Təşkilatın adı: "Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

Təşkilat VOEN: 1402871431

Təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri,Nəsimi r-nu M.Rəfili 20

Tender predmeti: "Bakı Metropoliteni" QSC üçün 5x2 ölçülü LED Monitorların və onlayn statistikanı müəyyənləşdirən proqram təminatının satın alınması

Tenderin adi: "Bakı Metropoliteni" QSC üçün 5x2 ölçülü LED Monitorların və onlayn statistikanı müəyyənləşdirən proqram təminatının satın alınması

"Bakı Metropoliteni" QSC üçün 5x2 ölçülü LED Monitorların və onlayn statistikanı müəyyənləşdirən proqram təminatının satın alınması

Başlıq Açıqlama Miqdar  
5x2 ölçülü LED Monitorları və onlayn statistikanı müəyyənləşdirən proqram təminatını (quraşdırılması ilə birgə) 5x2 ölçülü LED Monitorları və onlayn statistikanı müəyyənləşdirən proqram təminatını (quraşdırılması ilə birgə) 3 ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

16.12.2019 17:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

10.01.2020 16:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

21.01.2020 16:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

22.01.2020 16:00

İştirak haqqı: 200 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

 
Hesab: AZ98AZRT38050019440010268002 AZN
 
VÖEN: 9900006111
 
Bank: AZƏR TÜRK BANK ASC (Mərkəz Filialı)
 
Kodu: 501361
 
M/H: AZ02NABZ01350100000000022944
 
S.W.İ.F.T: AZRTAZ22
 
Büdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

"Bakı Metropoliteni" QSC-nin Mərkəzi Anbarı

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

01.06.2020

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

fakt üzrə 15 bank günü

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış
Arayış 16 dekabrdan 2019-cu il tarixindən sonra olmalıdır
Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
Mənfəət vergi bəyannaəsi 16 dekabrdan 2019-cu il üzrə
Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
hesab qalığı göstərilməklə, arayış 16 dekabrdan 2019-cu il tarixindən sonra olmalıdır
Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
Arayış 16 dekabrdan 2019-cu il tarixindən sonra olmalıdır
Nizamnamə
zəruridir
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
zəruridir
Rekvizitlər
zəruridir
 
İxtisas göstəriciləri:
İddiaçının ixtisas göstəriciləri
Əlavə № 4 İddiaçıların ixtisas göstəriciləri haqqında məlumat və təsdiqedici sənədlər (səhifə 30)
 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

 

Texniki təklif: 30 bal

Tələb olunan malların satışı üzrə iş təcrübəsi
5
0-dan - 1 ilədək - 1 bal 1-ildən - 3 ilədək - 4 bal 3-ildən - 5 ilədək - 5 bal
Maliyyə vəziyyəti haqqında məlumat (son bir ilin hesabdan çıxarışı, bank tərəfindən təsdiq olunmuş) İddiaçının sərbəst maliyyə resurslarının və dövriyyə vəsaitinin həcminə görə
5
0-dan - 200000-dək - 1 bal 200000-dən - 3 milyonadək - 4 bal 3 milyondan - 30 milyonadək - 5 bal
Texniki tələblər (malların texniki göstəricilərə uyğunluğu və markası) (Əlavə 6 səh. 32,33)
20
Əlavə 6 səh. 32,33)
 

Qiymət təklifi:: 70 bal

Qiymət təklifi
70
Tender Təklifinin qiymətinə bütün vergilər (ƏDV daxil), rüsumlar və digər tələb olunan xərclər daxil olmaqla göstərilməlidir. Əks təqdirdə qiymət ƏDV-siz hesab olunacaq.
Tender təklifinin təminatı
-
Təklif təminatının qüvvədə qalma müddəti: ən azı 60 bank günü (təklif zərfləri açıldıqdan sonra)
Təklifin qüvvədə olma müddəti
-
Təklifin güvvədə olduğu müddət: ən azı 30 bank günü (təklif zərfləri açıldıqdan sonra)
Müqavilənin təminatı
-
Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsinin təminatının məbləği müqavilənin ümumi məbləğinin 5 faizi həcmində müəyyən olunacaq. Açıq tenderin keçirilməsi zamanı qiyməti 100 000 ABŞ dollarının manat ekvivalentindən az olan satınalma müqaviləsi ilə bağlı həmin müqavilənin yerinə yetirilməsinin təminatı tələb olunmayacaq.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
Rauf Yusifov
“Bakı Metropoliteni” QSC Satınalmaların təşkili və Müqavilələr şöbəsinin rəisi
(012) 490-00-00
(012) 490-00-00

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir
 
 

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 16.12.2019 17:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz