VAKANSİYA

09 Mart

PASHA Bank VAKANSİYA elan edir

PASHA Bank Klirinq və Müxbir Hesabların İdarəedilməsi üzrə Kiçik Mütəxəssis üzrə müraciət etməklə peşəkar komandanın üzvü olmağa dəvət edir.

Fins.Az-ın məlumatına görə, bankın vakansiya ilə bağlı öhdəlikləri və tələbləri təqdim olunub.

İşiniz nədən ibarətdir?

 • Müvafiq daxili və xarici qayda və prosedurlara uyğun olaraq maliyyə və müştəri əməliyyatları zamanı daxili və xarici müştərilərə dəstəyin göstərilməsi.
 • Təsdiq edilmiş limitlər çərçivəsində bütün sifarişlərin, əməliyyatların və müştəri tələblərinin icrasının təmin edilməsi.
 • Daxili və xarici müştəri ilə müsbət münasibətlərin saxlanılması və onların tam məmnunluğu və gözləntiləri üçün peşəkar məsləhətlərin verilməsi.
 • Daxil olan və köçürülən müştəri ödənişlərinin, müraciətlərinin icra edilməsində sənədlərin düzgün hazırlanması, ödəniş sistemlərində və bank sistemində növbəti icralarla bağlı məlumatların düzgünlüyünün və yetərliliyinin yoxlanılması.
 • Daxil olan ödənişlərin bütün uyğunsuzluqlarının müəyyənləşdirilməsi və tələb olunan hesablarda həmin məbləğlərin vaxtında öz əksini tapması. Daxili və xarici qaydalara uyğun olaraq müvafiq addımların atılması və vaxtında düzgün icrasının təmin olunması.
 • Əməliyyatların icrası zamanı problemli məsələlərin müəyyənləşdirilməsi, müvafiq addımların atılması və müvafiq struktur bölmələrə hesabat verərək daxili qayda və prosedurlara uyğun şəkildə baş mütəxəssis ilə birlikdə onlarla bağlı vaxtında qərar qəbul edilməsi.
 • Ödənişlərlə bağlı banklardan daxil olan bütün sorğuların XSM icra edilməsi, iddiaların səbəbinin aydınlaşdırılması, müvafiq şöbələrin və müştərilərin vaxtında məlumatlandırılması və aşkar edilmiş problemləri aradan qaldırmaq üçün həlli yollarının axtarılması. Müştəri ödənişlərinə dair müxbir banklar tərəfindən daxil olan komplayns sorğularına cavabın hazırlanması üçün müştəri ilə əlaqənin yaradəlması, məlumatın toplanması, hazırlanması və daxili qaydalar çərçivəsində müxbir banka təqdim edilməsi.  
 • XSM-nə görə, rekvizitlərə dəyişikliklər etmək və ya gecikmələrin səbəbini müəyyənləşdirmək üçün müştəri ödənişləri əlaqədar Biznes Mərkəzləri və digər struktur bölmələrdən gələn tələblərin vaxtında cavablandırılması və icrası, problemlərin müəyyənləşdirilməsi və ehtiyac olduqda müştərilərin onların həlli yolları ilə təmin edilməsi.
 • Ödənişlərin müxbir münasibətlərdə effektiv idarə edilməsi prosesinə dəstəyin göstərilməsi.
 • Əməliyyat gününün sonunda bütün əməliyyatların vaxtında və dəqiq icrasını təmin etmək üçün bütün əlaqəli hesabların yoxlanılması və uyğunsuzluqların aradan qaldırılması.
 • Müştəridən daxil olan şikayətlərin idarə edilməsi, problemlərin müəyyənləşdirilməsi və prosedurların yoxlanması, müştəri məmnunluğunu təmin etmək üçün baş mütəxəssis ilə birlikdə müştəri ilə bağlı hər hansı problemli situasiyaların həlli yollarının axtarılması.
 • Şöbə daxilində prosedurların inkişafı və optimallaşdırılmasında iştirak.
 • Bankın daxili qaydalarına, proseslərinə, siyasətlərinə, təlimatlarına (o cümlədən, SƏTƏM-lə əlaqədar) ciddi şəkildə əməl etmək və onların pozulmasına görə məsuliyyət daşımaq. Hər hansı qəzalar, insidentlər və təhlükəli hallar barəsində dərhal birbaşa rəhbərə məlumat vermək. Hər zaman təhlükəsiz, ətraf mühiti qoruyan və çirklənməsinin qarşısını alan qaydada işləmək. 
 • Birbaşa rəhbər tərəfindən verilən digər şifahi və yazılı tapşırıqlar

Sizdən nə tələb olunur?

 • Təhsil: İqtisadiyyat və buna uyğun digər sahə üzrə bakalavr təhsili
 • Tələb olunan iş təcrübəsi: müvafiq sahə üzrə minimum 1-2 il 
 • Xarici dillər: İngilis dili (orta səviyyə), Rus dili (orta səviyyə), Azərbaycan dili (yüksək səviyyədə)
 • Kompüter bilikləri: Microsoft Office (excel, world)
 • Məhsul üzrə biliklər: daxili siyasət və proseduralar, məhsul barədə məlumatlılıq, müvafiq qanunvericilik bilikləri, Xəzinədarlıq, Qeyri-kredit bankçılıq xidmətləri, Fərdi bankçılıq məhsulları, Ödəniş sistemləri sahəsində təcrübə
 • Başqa tələblər: Hesabat hazırlama bacarığı, güclü ünsiyyət bacarığı, münaqişələrin həlli bacarığı, innovativ düşünmə və özünü inkişaf etdirmək bacarığı.