TENDER

26 Yanvar

Gənclər və İdman Nazirliyi tender elan edir

Satınalan təşkilatın adı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI GƏNCLƏR VƏ İDMAN NAZİRLİYİ

Satınalan təşkilatın VÖEN-i: 1500171121

Satınalan təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 4

Musabiqənin adı: Dəftərxana mallarının satın alınması

ÜSL kod (kateqoriya) - 30199000-0 Kağız dəftərxana ləvazimatları və digər əşyalar

Müsabiqənin başlama tarixi və vaxtı

26.01.2023 12:15

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

15.02.2023 15:00

Təkliflərin son təqdim olunma tarixi və vaxtı

23.02.2023 15:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

24.02.2023 15:00

İştirak haqqı: 100 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 4

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

2023

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Satınalma müqaviləsi üzrə ödəmələr (avans ödənişi istisna olmaqla) satınalan təşkilat tərəfindən həmin müqavilədə nəzərdə tutulmuş işlərin görülməsinə mütənasib olaraq satınalma müqaviləsində nəzərdə tutulmuş qaydada və müddətdə malgöndərənə (podratçıya) ödənilir. Müqavilənin icrası ilə bağlı satınalma müqaviləsində əvvəlcədən müəyyən edilmiş sənədlər malgöndərən (podratçı) tərəfindən təqdim olunduqdan sonra satınalan təşkilat 15 bank günü ərzində bu sənədləri təsdiq etməli və ya bundan əsaslandırılmış imtina etməlidir. Bu müddət ərzində sənədlər satınalan təşkilat tərəfindən təsdiq edilmədikdə və ya həmin sənədlərin təsdiq edilməsindən əsaslandırılmış imtina olunmadıqda, təqdim olunan sənədlər satınalan təşkilat tərəfindən təsdiq olunmuş hesab olunur. Satınalma müqaviləsinin icrası tam başa çatdıqdan (texniki təminat müddəti daxil olmaqla) və bunu təsdiq edən sənədlər tərtib olunduqdan sonra (qüsurların aradan qaldırılmasını nəzərə almaqla) 15 bank günü müddətində satınalan təşkilatla malgöndərən (podratçı) arasında son haqq-hesab aparılır və həmin müddət ərzində yekun məbləğ malgöndərənə (podratçıya) ödənilir.

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

©etender.gov.az