TENDER

11 May

Yanğınsöndürən balonların təkrar dolumu - TENDER

Yanğınsöndürən balonların təkrar dolumu, qazanxanada istilik qazanının tüstü bacasının və borusunun qurumdan təmizlənməsi işləri Kotirovka sorğusu 

 

Satınalan təşkilatın adı:

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ EKOLOGİYA VƏ TƏBİİ SƏRVƏTLƏR NAZİRLİYİ

Kotirovka sorğusu haqqında:

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ EKOLOGİYA VƏ TƏBİİ SƏRVƏTLƏR NAZİRLİYİ Yanğınsöndürən balonların təkrar dolumu, qazanxanada istilik qazanının tüstü bacası və borusunun qurumdan təmizlənməsi işləri kotirovka sorğusu üsulu ilə satın alınmasını həyata keçirir. Maraqlanan təşkilatlar +994125381294 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər 08.05.2021 18:10 - 18.05.2021 12:00 tarixinədək qəbul olunur

Ünvan: AZ1073, Bakı şəhəri Kazım Kazımzadə küçəsi 100A

Telefon nömrəsi: +994125381294

E-mail: [email protected]