TENDER

12 May

Yolların əsaslı təmiri üzrə TENDER

 

Təşkilat VOEN: 4800029061

Təşkilatın ünvanı: QOBUSTAN ŞƏHƏRİH.ƏLİYEV PR 120

Tender predmeti: Yolların əsaslı təmiri

Tenderin adi: Yolların əsaslı təmiri

Yolların əsaslı təmiri

Başlıq Açıqlama Miqdar  
M.Ə.Sabir küçəsi ilə Ş.Şikarov küçəsinin birləşməsi Yolun bitumlanması 1.5 m(3)
Yeni massivdə küçə birləşm Torpağın 10 km məsafədən daşınması 3426 ton
Yeni massivdə küçə birləşm Çatmayan III qr. karxana materialının çalovunun tutumu 0.5 m3 calovlu ekskavatorla qazılması və özüboşaldan maşınlara yüklənməsi. 1969 m(3)
Yeni massivdə küçə birləşm II qr. Torpağın maşından tökütüyə boşaldılması 2875 m(3)
Yeni massivdə küçə birləşm Torpağın 10 km məsafəyə daşınması 5002.5 ton
Yeni massivdə küçə birləşm Yararsız qruntun 0.5 m3 calovlu ekskavatorla qazılması və özüboşaldan maşınlara yüklənməsi. 2875 m(3)
Yeni massivdə Diribaba küçəsinə paralel küçə Qalınlığı 20sm olan qum-çınqıl qarışığından əsasın düzəldilməsi 1805.5 m(3)
Yeni massivdə Diribaba küçəsinə paralel küçə 3gediş vərdənə ilə əlavə kipləşdirilməsi 3938 m(3)
Yeni massivdə Diribaba küçəsinə paralel küçə Kipləşdirilmiş torpağın sulanmsı 3938 m(3)
Yeni massivdə Diribaba küçəsinə paralel küçə Qatın qalınlığı 20sm olan torpağın vərdənə ilə kipləşdirilməsi 3938 m(3)
Yeni massivdə Diribaba küçəsinə paralel küçə Əvvəldən işlənmiş I qr. torpağın buldozerlə 10 m məsafəyə daşınması 3938 m(3)
Yeni massivdə Diribaba küçəsinə paralel küçə III qr. karxana materialının maşından töküntüyə boşaldılması 3938 m(3)
Yeni massivdə Diribaba küçəsinə paralel küçə Torpağın 10 km məsafədən daşınması 6852 ton
Yeni massivdə Diribaba küçəsinə paralel küçə Çatmayan III qr. karxana materialının çalovunun tutumu 0.5 m3 calovlu ekskavatorla qazılması və özüboşaldan maşınlara yüklənməsi. 3938 m(3)
Yeni massivdə Diribaba küçəsinə paralel küçə II qr. Torpağın maşından tökütüyə boşaldılması 5750 m(3)
Yeni massivdə Diribaba küçəsinə paralel küçə Torpağın 10 km məsafəyə daşınması 10005 ton
Yeni massivdə Diribaba küçəsinə paralel küçə Yararsız qruntun 0.5 m3 calovlu ekskavatorla qazılması və özüboşaldan maşınlara yüklənməsi. 5750 m(3)
M.Ə.Sabir küçəsi ilə Ş.Şikarov küçəsinin birləşməsi Xırda dənəvər isti asfalt-beton qarışığından 4 sm qalınlığında örtüyün vurulması 600 m(2)
M.Ə.Sabir küçəsi ilə Ş.Şikarov küçəsinin birləşməsi İri dənəvər isti asfalt-beton qarışığından 4 sm qalınlığında örtüyün vurulması 600 m(2)
Q /ş köhnə studyanin yani 20 sm qal-da optimal qum-çınqıl qarışığının verilməsi 1000 m(2)
M.Ə.Sabir küçəsi ilə Ş.Şikarov küçəsinin birləşməsi Qalınlığı 20sm olan qum-çınqıl qarışığından əsasın düzəldilməsi 150 m(3)
M.Ə.Sabir küçəsi ilə Ş.Şikarov küçəsinin birləşməsi 3gediş vərdənə ilə əlavə kipləşdirilməsi 650 m(3)
Yeni massivdə küçə birləşm III qr. karxana materialının maşından töküntüyə boşaldılması 1969 m(3)
M.Ə.Sabir küçəsi ilə Ş.Şikarov küçəsinin birləşməsi Kipləşdirilmiş torpağın sulanmsı 650 m(3)
Yeni massivdə küçə birləşm Əvvəldən işlənmiş I qr. torpağın buldozerlə 10 m məsafəyə daşınması 1969 m(3)
Yeni massivdə küçə birləşm Kipləşdirilmiş torpağın sulanmsı 1969 m(3)
Q /ş nər his 3 və 4 cu kucələr 20 sm qal-da optimal qum-çınqıl qarışığının verilməsi 2500 m(2)
Qobustan şəhəri – Dərəkənd yolu 12 sm qal-da asfaltşrtüyün vurulması 9500 m(2)
Qobustan şəhəri – Dərəkənd yolu 12 sm qal-da qırmadaş qum qarışığının verilməsi 9500 m(2)
Qobustan şəhəri -Dərəkənd yolu 20 sm qa-da optimalqum-çınqçl 9500 m(2)
Qobustan şəhərində H.Əliyev prospektindən Diribaba türbəsinə Xırda dənəvər isti asfalt-beton qarışığından 4 sm qalınlığında örtüyün vurulması 2500 m(3)
Qobustan şəhərində H.Əliyev prospektindən Diribaba türbəsinə İri dənəvər isti asfalt-beton qarışığından 4 sm qalınlığında örtüyün vurulması 2500 m(3)
Qobustan şəhərində H.Əliyev prospektindən Diribaba türbəsinə Yolun bitumlanması 1.5 ton
Qobustan şəhərində H.Əliyev prospektindən Diribaba türbəsinə Qalınlığı 20 sm olan qum-çınqıl qarışığından əsasın düzəldilməsi 1304.5 m(3)
Qobustan şəhərində H.Əliyev prospektindən Diribaba türbəsinə 3.gediş vərdənə ilə əlavə kipləşdirilməsi 1304.5 m(3)
Qobustan şəhərində H.Əliyev prospektindən Diribaba türbəsinə Kipləşdirilmiş torpağın sulanmsı 1304.5 m(3)
Qobustan şəhərində H.Əliyev prospektindən Diribaba türbəsinə Qatın qalınlığı 20sm olan torpağın vərdənə ilə kipləşdirilməsi 1304.5 m(3)
Qobustan şəhərində H.Əliyev prospektindən Diribaba türbəsinə Əvvəldən işlənmiş I qr. torpağın buldozerlə 10 m məsafəyə daşınması 1304.5 m(3)
Qobustan şəhərində H.Əliyev prospektindən Diribaba türbəsinə III qr. karxana materialının maşından töküntüyə boşaldılması 1304.5 m(3)
Qobustan şəhərində H.Əliyev prospektindən Diribaba türbəsinə Torpağın 10 km məsafədən daşınması 2269.8 m(3)
Qobustan şəhərində H.Əliyev prospektindən Diribaba türbəsinə Çatmayan III qr. karxana materialının çalovunun tutumu 0.5 m3 calovlu ekskavatorla qazılması və özüboşaldan maşınlara yüklənməsi. 1304.5 m(3)
Qobustan şəhərində H.Əliyev prospektindən Diribaba türbəsinə II qr. Torpağın maşından tökütüyə boşaldılması 1435 m(3)
Qobustan şəhərində H.Əliyev prospektindən Diribaba türbəsinə Torpağın 10 km məsafəyə daşınması 2496.9 m(3)
Qobustan şəhərində H.Əliyev prospektindən Diribaba türbəsinə Yararsız qruntun 0.5 m3 calovlu ekskavatorla qazılması və özüboşaldan maşınlara yüklənməsi. 1435 m(3)
Qobustan şəhərində H.Əliyev prospektindən Diribaba türbəsinə Qalınlığı 7 sm olan asfalt örtüyünün sökülməsi 820 m(3)
Yeni massivdə küçə birləşm Qalınlığı 20sm olan qum-çınqıl qarışığından əsasın düzəldilməsi 902.8 m(3)
Yeni massivdə küçə birləşm 3gediş vərdənə ilə əlavə kipləşdirilməsi 1969 m(3)
Yeni massivdə küçə birləşm Qatın qalınlığı 20sm olan torpağın vərdənə ilə kipləşdirilməsi 1969 m(3)
M.Ə.Sabir küçəsi ilə Ş.Şikarov küçəsinin birləşməsi Qatın qalınlığı 20sm olan torpağın vərdənə ilə kipləşdirilməsi 650 m(3)
M.Ə.Sabir küçəsi ilə Ş.Şikarov küçəsinin birləşməsi Əvvəldən işlənmiş I qr. torpağın buldozerlə 10 m məsafəyə daşınması 700 m(3)
M.Ə.Sabir küçəsi ilə Ş.Şikarov küçəsinin birləşməsi III qr. karxana materialının maşından töküntüyə boşaldılması 490 m(3)
Qobustan şəhəri Nərimankənd hissəsində M.Mardalıyev və Gənclik küçələri Qalınlığı 7 sm olan asfalt örtüyünün sökülməsi 90 m(3)
Qobustan şəhəri-Dərəkənd yolu Xırda dənəvər isti asfalt-beton qarışığından 4 sm qalınlığında örtüyün vurulması 9600 m(3)
Qobustan şəhəri-Dərəkənd yolu İri dənəvər isti asfalt-beton qarışığından 4 sm qalınlığında örtüyün vurulması 9600 m(3)
Qobustan şəhəri-Dərəkənd yolu Yolun bitumlanması 7.8 ton
Qobustan şəhəri-Dərəkənd yolu Qalınlığı 20 sm olan qum-çınqıl qarışığından əsasın düzəldilməsi 150 m(3)
Qobustan şəhəri-Dərəkənd yolu 3.gediş vərdənə ilə əlavə kipləşdirilməsi 1550 kg
Qobustan şəhəri-Dərəkənd yolu Kipləşdirilmiş torpağın sulanmsı 1550 m(3)
Qobustan şəhəri-Dərəkənd yolu Qatın qalınlığı 20sm olan torpağın vərdənə ilə kipləşdirilməsi 1550 m(3)
Qobustan şəhəri-Dərəkənd yolu Əvvəldən işlənmiş I qr. torpağın buldozerlə 10 m məsafəyə daşınması 1550 m(3)
Q /ş nər his 3 və 4 cu kucələr 12 sm qal-da qırmadaş qum qarışığının verilməsi 2500 m(2)
Qobustan şəhəri-Dərəkənd yolu III qr. karxana materialının maşından töküntüyə boşaldılması 1550 m(3)
Qobustan şəhəri-Dərəkənd yolu Çatmayan III qr. karxana materialının çalovunun tutumu 0.5 m3 calovlu ekskavatorla qazılması və özüboşaldan maşınlara yüklənməsi. 1550 m(3)
Qobustan şəhəri-Dərəkənd yolu II qr. Torpağın maşından tökütüyə boşaldılması 1660 m(3)
Qobustan şəhəri-Dərəkənd yolu Torpağın 10 km məsafəyə daşınması 2900 m(3)
Qobustan şəhəri-Dərəkənd yolu Yararsız qruntun 0.5 m3 calovlu ekskavatorla qazılması və özüboşaldan maşınlara yüklənməsi. 1660 m(3)
Qobustan şəhəri-Dərəkənd yolu Qalınlığı 7 sm olan asfalt örtüyünün sökülməsi 130 m(3)
Q /ş köhnə studyanin yani 12 sm qal-da qırmadaş qum qarışığının verilməsi 1000 m(2)
Q /ş köhnə studyanin yani 12 sm qal-da asfaltşrtüyün vurulması 1000 m(2)
Sabir kuç ilə Ş,Şikar kuç birlışməsi 20 sm qal-da optimal qum-çınqıl qarışığının verilməsi 250 m(2)
Sabir kuç ilə Ş,Şikar kuç birlışməsi 12 sm qal-da qırmadaş qum qarışığının verilməsi 250 m(2)
Qobustan şəhəri-Dərəkənd yolu Torpağın 10 km məsafədən daşınması 2840 ton
Qobustan şəhəri Nərimankənd hissəsində M.Mardalıyev və Gənclik küçələri Torpağın 10 km məsafəyə daşınması 2800 ton
Qobustan şəhəri Nərimankənd hissəsində M.Mardalıyev və Gənclik küçələri Yararsız qruntun 0.5 m3 calovlu ekskavatorla qazılması və özüboşaldan maşınlara yüklənməsi. 1620 m(3)
Qobustan şəhəri Nərimankənd hissəsində M.Mardalıyev və Gənclik küçələri Çatmayan III qr. karxana materialının çalovunun tutumu 0.5 m3 calovlu ekskavatorla qazılması və özüboşaldan maşınlara yüklənməsi. 1100 m(3)
M.Ə.Sabir küçəsi ilə Ş.Şikarov küçəsinin birləşməsi Torpağın 10 km məsafədən daşınması 660 m(3)
M.Ə.Sabir küçəsi ilə Ş.Şikarov küçəsinin birləşməsi Çatmayan III qr. karxana materialının çalovunun tutumu 0.5 m3 calovlu ekskavatorla qazılması və özüboşaldan maşınlara yüklənməsi. 490 m(3)
M.Ə.Sabir küçəsi ilə Ş.Şikarov küçəsinin birləşməsi II qr. Torpağın maşından tökütüyə boşaldılması 620 m(3)
M.Ə.Sabir küçəsi ilə Ş.Şikarov küçəsinin birləşməsi Torpağın 10 km məsafəyə daşınması 960 m(3)
M.Ə.Sabir küçəsi ilə Ş.Şikarov küçəsinin birləşməsi Yararsız qruntun 0.5 m3 calovlu ekskavatorla qazılması və özüboşaldan maşınlara yüklənməsi. 620 m(3)
M.Ə.Sabir küçəsi ilə Ş.Şikarov küçəsinin birləşməsi Qalınlığı 7 sm olan asfalt örtüyünün sökülməsi 40 m(3)
Qobustan şəhəri Nərimankənd hissəsində 10 may küçəsinin başlanğıcının Bakı-Şamaxı yoluna birləşməsi Xırda dənəvər isti asfalt-beton qarışığından 4 sm qalınlığında örtüyün vurulması 1000 m(3)
Qobustan şəhəri Nərimankənd hissəsində 10 may küçəsinin başlanğıcının Bakı-Şamaxı yoluna birləşməsi Torpağın 10 km məsafəyə daşınması 1350 ton
Qobustan şəhəri Nərimankənd hissəsində M.Mardalıyev və Gənclik küçələri II qr. Torpağın maşından tökütüyə boşaldılması 1620 m(3)
Qobustan şəhəri Nərimankənd hissəsində 10 may küçəsinin başlanğıcının Bakı-Şamaxı yoluna birləşməsi Qalınlığı 7 sm olan asfalt örtüyünün sökülməsi 50 m(3)
Qobustan şəhəri Nərimankənd hissəsində 10 may küçəsinin başlanğıcının Bakı-Şamaxı yoluna birləşməsi Yararsız qruntun 0.5 m3 calovlu ekskavatorla qazılması və özüboşaldan maşınlara yüklənməsi. 810 m(3)
Qobustan şəhəri Nərimankənd hissəsində M.Mardalıyev və Gənclik küçələri İri dənəvər isti asfalt-beton qarışığından 4 sm qalınlığında örtüyün vurulması 2500 m(3)
Qobustan şəhəri Nərimankənd hissəsində M.Mardalıyev və Gənclik küçələri Yolun bitumlanması 1.5 ton
Qobustan şəhəri Nərimankənd hissəsində M.Mardalıyev və Gənclik küçələri Qalınlığı 20sm olan qum-çınqıl qarışığından əsasın düzəldilməsi 310 m(3)
Qobustan şəhəri Nərimankənd hissəsində M.Mardalıyev və Gənclik küçələri 3gediş vərdənə ilə əlavə kipləşdirilməsi 1270 m(3)
Qobustan şəhəri Nərimankənd hissəsində M.Mardalıyev və Gənclik küçələri Kipləşdirilmiş torpağın sulanmsı 1270 m(3)
Qobustan şəhəri Nərimankənd hissəsində M.Mardalıyev və Gənclik küçələri Qatın qalınlığı 20sm olan torpağın vərdənə ilə kipləşdirilməsi 1270 m(3)
Qobustan şəhəri Nərimankənd hissəsində M.Mardalıyev və Gənclik küçələri Əvvəldən işlənmiş I qr. torpağın buldozerlə 10 m məsafəyə daşınması 1250 m(3)
Qobustan şəhəri Nərimankənd hissəsində M.Mardalıyev və Gənclik küçələri III qr. karxana materialının maşından töküntüyə boşaldılması 1100 m(3)
Qobustan şəhəri Nərimankənd hissəsində M.Mardalıyev və Gənclik küçələri Torpağın 10 km məsafədən daşınması 2730 ton
Qobustan şəhəri Nərimankənd hissəsində M.Mardalıyev və Gənclik küçələri Xırda dənəvər isti asfalt-beton qarışığından 4 sm qalınlığında örtüyün vurulması 2500 m(3)
Q /ş nər his 3 və 4 cu kucələr 12 sm qal-da asfaltşrtüyün vurulması 2500 m(2)
 

ÜSL kod (kateqoriya) - 45233000-9 Avtomobil yolları, yollar üçün tikinti, təməl və yerüstü işlər,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

02.04.2020 13:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

06.05.2020 15:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

15.05.2020 15:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

18.05.2020 15:00

İştirak haqqı: 250 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

 
Hesab: 0137010001944
 
VÖEN: 4800029061
 
Bank: KAPİTAL BANKI QOBUSTAN FİLYARI
 
Kodu: 200725
 
M/H: 32051019447200201172
 
S.W.İ.F.T: BİK AİİBAZ2X
 
Büdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

Qobustan şəhəri HƏliyev pr 120

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

31.12.2020

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

avans 30% işə başlanmadan əvvəl

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:
Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
zəruridir
Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
zəruridir
Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
zəruridir
Nizamnamə
zəruridir
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
Azərbaycan Respublikası
Rekvizitlər
zəruridir
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış
zəruridir
 
İxtisas göstəriciləri:
Yeni meyar1
zəruridir
 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

 

Texniki təklif: 20 bal

tecrube
20
zəruridir
 

Qiymət təklifi:: 80 bal

Müqavilənin təminatı
-
2% nəzərdə tutulmuşdur
Tender təklifinin təminatı
-
Tender təklifi 1 faiz həcmində tələb olunur
Təklifin qüvvədə olma müddəti
-
Tender təklifi açıldıqdan 30 bank günü qüvvədə olmalıdır
Qiymət təklifi
80
Qiymət təklifi bütün vergi xərcləi nəzərə alınmaqla müəyyən edilməlidir

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
 
Əhədov Məlikaga Hacıheybət
nümayəndə
0202452318
0202452318

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir
 
 

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 02.04.2020 13:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz.