TENDER

04 May

Yolların əsaslı təmiri üzrə TENDER

 

Təşkilatın adı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI BEYLƏQAN RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇISININ BEYLƏQAN ŞƏHƏR İNZİBATİ ƏRAZİ DAİRƏSİ ÜZRƏ NÜMAYƏNDƏSİ

Təşkilat VOEN: 3900204961

Təşkilatın ünvanı:

Tender predmeti: Yolların əsaslı təmiri

Tenderin adi: Yolların əsaslı təmiri

Yolların əsaslı təmiri

Başlıq Açıqlama Miqdar  
Sahənin asfalt quruntlarından təmizlənməsi yolların əsaslı təmiri 1272.8 ton
Asfalt betondan 6 sm qalınlığında örtüyün düzəldilməsi yolların əsaslı təmiri 28750 m(2)
Yolun bitunlanması yolların əsaslı təmiri 107.35 ton
Qum-çınqıl qarışığından 15 sm əsasən düzəldilməsi yolların əsaslı təmiri 18617.91 m(2)
Frez maşını ilə asfalt örtüyünün profilinin düzəldilməsi yolların əsaslı təmiri 10132.09 m(2)
Asfalt quruntlarının 10 km məsafəyə daşınması yolların əsaslı təmiri 367.24 ton
Asfalt örtüyünün sökülməsi yolların əsaslı təmiri 18617.91 m(2)
10 km məsafəyə daşınması yolların əsaslı təmiri 1272.8 ton
Asfalt quruntlarının özüboşaldan maşınlara yüklənməsi yolların əsaslı təmiri 1272.8 ton
 

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

02.05.2020 20:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

29.05.2020 11:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

08.06.2020 11:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

09.06.2020 11:00

İştirak haqqı: 260 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

Beyləqan şəhəri ərazisi

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

ilin sonunadək

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

tenderde iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış
01.04.2020-ci tarixdən sonra alınmalıdır.
Rekvizitlər
zəruruidir
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
zəruruidir
Nizamnamə
zəruruidir
Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
01.04.2020-ci tarixdən sonra alınmalıdır.
Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
01.04.2020-ci tarixdən sonra alınmalıdır.
Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
zərurudir
 
İxtisas göstəriciləri:
Yeni meyar
565000
 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

 

Texniki təklif: 40 bal

Tələb olunan malların, işlərin və xidmətlərin mövcud tələblərə uyğunluğu
20
Şərtlər toplusuna uyğun
Malların, işlərin və xidmətlərin qısa zamanda təhvil verilməsi
20
Şərtlər toplusuna uyğun
 

Qiymət təklifi:: 60 bal

Müqavilənin təminatı
-
Satınalma müqaviləsinin dəyəri 100.000,00 ABŞ dollarının manat ekvivalentinə bərabər və ya ondan yüksək olarsa müqavilə dəyərinin 2%-i həcmində təminat tələb olunacaqdır
Təklifin qüvvədə olma müddəti
-
Tender təklifi zərflər açıldıqdan sonra 30 bank günü qüvvədə olmalıdır
Tender təklifinin təminatı
-
Tender təklifinin 1%-i həcmində təminat tələb olunur
Qiymət təklifi
60
zəriridir

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
 
zeynalova ziyafət Məzahil qızı
baş mühasib əvəzi
0504742223
0504742223

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 02.05.2020 20:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz.