TENDER

20 Aprel

SOCAR tender elan edib - SİYAHI

SOCAR öz fəaliyyətini təkmilləşdirmək üçün bir sıra sahələrdə tenderlər elan edir.

SOCAR-ın “Kompleks qazma işləri” tresti tikinti materiallarına olan tələbatını təmin etmək məqsədilə açıq satınalma müsabiqəsi elan edir.                   

Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi ən geci 17.05.2020-ci il, saat 17:30-dək Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində satınalan təşkilatın ünvanında təqdim olunmalıdır.

SOCAR-ın “Neftqaztikinti” tresti müxtəlif ölçülü polad dirsəklərə olan tələbatını təmin etmək məqsədilə açıq satınalma müsabiqəsi elan edir.

Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi ən geci 12.05.2020-ci il, saat 17:30-dək Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində satınalan təşkilatın ünvanında təqdim olunmalıdır.

SOCAR-ın “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatını təmin etmək məqsədilə açıq satınalma müsabiqəsi elan edir.

Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi ən geci 05.05.2020-ci il, saat 17:30-dək Azərbaycan, ingilis və ya rus dillərində satınalan təşkilatın ünvanında təqdim olunmalıdır.

SOCAR-ın Ekologiya İdarəsi “Balaxanı istehsalat sahəsini elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün istifadə olunan 6 kV-luq (630 A) vakuum açarının alınması və quraşdırılması” xidmətlərinə olan tələbatını təmin etmək məqsədilə açıq satınalma müsabiqəsi elan edir.

Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət 08.05.2020-ci il (ən geci müsabiqə təkliflərinin təqdim olunmasının son tarixindən yeddi iş günü əvvəl), saat 17:00-dək Azərbaycan və ya ingilis dilində satınalan təşkilatın ünvanında təqdim olunmalıdır.

SOCAR Metanol zavoduna kimyəvi maddələrin satın alınması məqsədilə açıq satınalma müsabiqəsi üzrə son müraciət tarixi və müsabiqə tarixinin uzadıldığını elan edir.

Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi ən geci 27.04.2020-ci il, saat 17:00-dək Azərbaycan dilində satınalan təşkilatın ünvanında təqdim olunmalıdır.

SOCAR-ın “Neftqaztikinti” tresti qaynaq olunmuş isti sinklənmiş çəpərvari döşəməyə olan tələbatını təmin etmək məqsədilə açıq satınalma müsabiqəsi elan edir.

Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi ən geci 12.05.2020-ci il, saat 17:30-dək Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində satınalan təşkilatın elanda göstərilmiş ünvanında təqdim olunmalıdır.

SOCAR-ın “Neftqaztikinti” tresti PMM-60 tipli maqnezium əsaslı qalvanik anoda olan tələbatını təmin etmək məqsədilə açıq satınalma müsabiqəsi üzrə müraciətlərin son tarixinin, həmçinin, təklif zərflərinin açılış tarixinin müddətinin uzadıldığını elan edir.

Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi ən geci 21.04.2020-ci il, saat 17:30-dək Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində satınalan təşkilatın ünvanında təqdim olunmalıdır.

SOCAR-ın “Kompleks qazma işləri” tresti dönən diskli qapayıcılara olan tələbatını təmin etmək məqsədilə açıq satınalma müsabiqəsi elan edir.                   

Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi ən geci 13.05.2020-ci il, saat 17:30-dək Azərbaycan və ya ingilis dillərində satınalan təşkilatın ünvanında təqdim olunmalıdır.

SOCAR-ın “Kompleks qazma işləri” tresti qazma və manifold şlanqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədilə açıq satınalma müsabiqəsi elan edir.                   

Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi ən geci 13.05.2020-ci il, saat 17:30-dək Azərbaycan və ya ingilis dillərində satınalan təşkilatın ünvanında təqdim olunmalıdır.

SOCAR “Azərikimya” İB-nin “Etilen-polietilen” zavodunun Etilen istehsalatının L-38 y/stansiyasının 110/10/6 kV-luq 40 MVA-lıq 1 №-li transformatorlarının təmiri işlərinin satın alınması üzrə müsabiqə elan edir.  

Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi ən geci 28 aprel 2020-ci il, saat 17:30-dək Azərbaycan dilində satınalan təşkilatın ünvanında təqdim olunmalıdır.

SOCAR-ın “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi müxtəlif ölçülü polietilen birləşmələrə  olan tələbatını təmin etmək məqsədilə açıq satınalma müsabiqəsi elan edir.

Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi ən geci 05.05.2020-ci il, saat 17:30-dək Azərbaycan, ingilis və ya rus dillərində satınalan təşkilatın ünvanında təqdim olunmalıdır.

SOCAR-ın “Qaz İxrac” İdarəsi sürtkü yağlarına olan tələbatı təmin etmək məqsədilə açıq satınalma müsabiqəsi elan edir.

Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi ən geci 07.05.2020-ci il, saat 17:30-dək Azərbaycan və ya ingilis dillərində satınalan təşkilatın ünvanında təqdim olunmalıdır.

SOCAR-ın “Kompleks qazma işləri” tresti qısa borulara olan tələbatını təmin etmək məqsədilə açıq satınalma müsabiqəsi elan edir.               

Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi ən geci 08.05.2020-ci il, saat 17:30-dək Azərbaycan və ya ingilis dillərində satınalan təşkilatın elanda göstərilmiş ünvanında təqdim olunmalıdır.

Bütün tenderlər üzrə göstərilmiş tarixdən gec edilmiş ödəniş və müraciətlərə baxılmayacaq.

Elanlar və satınalma predmetləri haqqında geniş məlumatı və əsas şərtlər toplusunu bu keçiddən əldə edə bilərsiniz.