TENDER

06 Aprel

“Aztelekom” tender elan edir

Təşkilatın adı: "AZTELEKOM" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Təşkilat VOEN: 9900038501

Təşkilatın ünvanı: AZ1122 Moskva pr.,ev187

Tender predmeti: “Aztelekom” MMC tərəfindən tələb olunan IPTV/ OTT xidmətinin satınalınması

Tenderin adi: “Aztelekom” MMC tərəfindən tələb olunan IPTV/ OTT xidmətinin satınalınması

“Aztelekom” MMC tərəfindən tələb olunan IPTV/ OTT xidmətinin satınalınması

Başlıq Açıqlama Miqdar  
IPTV/ OTT xidməti Şərtlər toplusunda göstərilmiş texniki tələblərə uyğun 1 ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

06.04.2020 11:59

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

27.04.2020 11:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

05.05.2020 17:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

06.05.2020 11:00

İştirak haqqı: 500 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

 
Hesab: AZ62AZPO91015461200420100166
 
VÖEN: 9900037711
 
Bank: Azərpoçt MMC PF 1 saylı filialı
 
Kodu: 691011
 
M/H: AZ76NABZ01350100000000094944
 
S.W.İ.F.T: AZPOAZ22
 
Büdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı şəhəri Tbilisi pr.187

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

1 il

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Müqavilə şərtlərinə uyğun

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış
Təqdim olunması mütləqdir.
Rekvizitlər
Təqdim olunması mütləqdir.
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
Təqdim olunması mütləqdir.
Nizamnamə
Təqdim olunması mütləqdir.
Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
Təqdim olunması mütləqdir.
Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
Təqdim olunması mütləqdir.
Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
Təqdim olunması mütləqdir.
 
İxtisas göstəriciləri:
Analoji iş təcrübəsi
Qiymətləndirmədə nəzərə alınacaqdır
 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

 

Texniki təklif: 70 bal

Texniki dəstək
5
5 bal - tam uyğun 0 bal - uyğun deyil
Arxitektura tələbləri
5
5 bal - tam uyğun 0 bal - uyğun deyil
Əməliyyat tələbləri
5
5 bal - tam uyğun 0 bal - uyğun deyil
İcra tələbləri
5
5 bal - tam uyğun 0 bal - uyğun deyil
Funksional tələblər
10
10 bal - tam uyğun 0 bal - uyğun deyil
Ödəniş şərtləri
20
20 bal – İki il müddətində hissə-hissə ödəniş. 0 bal – digər ödəniş şərtləri
Proqram təminatının test olunması
10
10 bal - tam uyğun 0 bal - uyğun deyil
Analoji iş təcrübəsi
10
10 bal - on və artıq olduqda 10-dan az olduqda hər obyekt üçün 1bal
 

Qiymət təklifi:: 30 bal

Müqavilənin təminatı
-
 
Təklifin qüvvədə olma müddəti
-
Təkliflər elan olunduğu tarixdən ən azı 30 (otuz) bank günü
Tender təklifinin təminatı
-
Tender təklifinin məbləğinin 1% həcmində bank zəmanəti
Qiymət təklifi
30
Təklif olunan qiymət 30 bal optimal qiymət - təkliflərin balları ən aşağı təklif olunan qiymətin müqayisə edilən qiymətə nisbətinin 30-a vurmaqla əmələ qəlir (Maximum 30 bal )

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
Faiq Mustafayev
Satınalma mütəxəssisi
012 344 0000 (372)
012 344 0000 (372)

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 06.04.2020 11:59 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz.