TENDER

03 Aprel

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti TENDER elan edir

Təşkilatın adı: SUMQAYIT ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ

Təşkilat VOEN: 2900054881

Təşkilatın ünvanı: AZ 5000, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., Azərbaycan prospekti, 9

Tender predmeti: Lot 1- 221500 “Yumşaq inventar, yataq ləvazimatları və xüsusi geyimlərin alınması“ bütün nov yataq ləvazimatlarının alınması

Tenderin adi: Lot 1- 221500 “Yumşaq inventar, yataq ləvazimatları və xüsusi geyimlərin alınması“ bütün nov yataq ləvazimatlarının alınması

Lot 1- 221500 “Yumşaq inventar, yataq ləvazimatları və xüsusi geyimlərin alınması“ bütün nov yataq ləvazimatlarının alınması

Başlıq Açıqlama Miqdar  
Əl – üz dəsmalı Uşaq üçün 200 ədəd
Döşək üzü Uşaq çarpayısı üçün (pambıq) 200 ədəd
Yorğan Uşaq çarpayısı üçün (pambıq) 100 ədəd
Odeyal Uşaq çarpayısı üçün (yun) 400 ədəd
Balış üzü Uşaq çarpayısı üçün (pambıq) 200 ədəd
Çarpayı örtüyü Uşaq çarpayısı üçün 300 ədəd
Yorğan Uşaq çarpayısı üçün (yun) 400 ədəd
Balış Uşaq çarpayısı üçün (sindifon) 100 ədəd
Xalça uşaq ornametli (2x3) metr 144 m(2)
Qab dəsmalı Qab dəsmalı 100 ədəd
Döşək Uşaq çarpayısı üçün (pambıq) 100 ədəd
Kavrolit uşaq ornametli 300 m(2)
Yorğan üzü Uşaq çarpayısı üçün (pambıq) 200 ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

28.02.2020 16:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

08.04.2020 16:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

16.04.2020 16:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

17.04.2020 16:00

İştirak haqqı: 200 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

 
Hesab: AZ14CTRE00000000000002516631
 
VÖEN: 2900054881
 
Bank: Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
 
Kodu: 210005
 
M/H: AZ41NABZ01360100000000003944
 
S.W.İ.F.T: CTREAZ22
 
Büdcə təsnifat kodu: Büdcə səviyyəsinin kodu 7y iqtisadi təsnifat 142330

ÇATDIRILMA YERİ

Sumqayıt şəhəri, Azərbaycan prospekti, 9

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

31.12.2020

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

10 % avans, 90 % mal təhvil verildikdən sonra

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış
Təqdim olunmalıdır.
Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
Təqdim olunmalıdır.
Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
Təqdim olunmalıdır.
Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
Təqdim olunmalıdır.
Nizamnamə
Təqdim olunmalıdır.
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
Təqdim olunmalıdır.
Rekvizitlər
Təqdim olunmalıdır.
 
İxtisas göstəriciləri:
Peşəkarlığı və təcrübəsi
Tələb olunur
 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

 

Texniki təklif: 45 bal

İddiaçının təcrübəsi
25
İddiaçının bu sahədə texniki imkanlarının mövcudluğu
İddiaçının maliyyə vəziyyəti
20
İddiaçının vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin olmaması, ödəmə qabiliyyətinin olması
 

Qiymət təklifi:: 55 bal

Müqavilənin təminatı
-
 
Təklifin qüvvədə olma müddəti
-
Zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır
Tender təklifinin təminatı
-
Bank zəmanəti
Qiymət təklifi
55
Qiymətlər bütün xərclər nəzərə alınmaqla təklif olunmalıdır.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
Rəhimdil Əhmədov
Tender komissiyasının üzvü
0186551448
0186551448

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 28.02.2020 16:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz