TENDER

02 Aprel

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi TENDER elan edir

Təşkilatın adı: Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “Azerbaijan International Telecom (AzInTelecom)” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Təşkilat VOEN: 9900048721

Təşkilatın ünvanı: Əlibəy Hüseynzadə, 74. AZ 1009

Tender predmeti: "Server avadanlığına texniki dəstək xidmətinin satın alınması"

Tenderin adi: "Server avadanlığına texniki dəstək xidmətinin satın alınması"

"Server avadanlığına texniki dəstək xidmətinin satın alınması"

Başlıq Açıqlama Miqdar  
"Server avadanlığına texniki dəstək xidmətinin satın alınması" Şərtlər toplusunda ətraflı şəkildə qeyd olunub 3 il

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

03.04.2020 09:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

22.04.2020 15:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

30.04.2020 15:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

01.05.2020 15:00

İştirak haqqı: 2000 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

 
Hesab: AZ30AZPO91015461200420100063
 
VÖEN: 9900037711
 
Bank: Azərpoçt MMC PF 1
 
Kodu: 691011
 
M/H: AZ76NABZ01350100000000094944
 
S.W.İ.F.T: AZPOAZ22
 
Büdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

Ə.Hüseynzadə 74

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

Müqavilə imzalandıqdan sonra 1 həftə ərzində

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

100% xidmətlər aktivləşdirildikdən sonra, müvafiq sənədlər əsasında

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış
skan versiya yüklənilməlidir
Texniki Qİymətləndirmə üçün qeyd olunmuş sənədlər toplusu
skan verisya yüklənilməlidir
Mikro Kiçik Orta sahibkarlıq subyekti olması barədə arayış
skan versiya yüklənilməlidir
Rekvizitlər
skan versiya yüklənilməlidir
Nizamnamə
skan versiya yüklənilməlidir
Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
skan versiya yüklənilməlidir
Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
skan versiya yüklənilməlidir
 
İxtisas göstəriciləri:
 
 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

 

Texniki təklif: 45 bal

İddiaçı Şirkətin İstehsalçının məhsllarını və onlara dair texniki dəstəyin satışına icazə verən İstehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş partnyorluq statusu
3
Iddiaçının Partnyorluq stratusunu və istehsalçının məhsullarının/xidmətərinin Azərbaycan Respblikasında satışının həyata keçirilməsinə İstehsalçı və ya onun səlahiyyətli Dİstribütoru/ dileri tətəfindən (səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış) rəsmi sənəd
İddiaçı Şirkətin İKT sahəsində yerli/beynəlxalq şirkətlərə şəbəkə avadanlığına texniki dəstək və digər İT xidmətlərin göstərilməsində təcrübəsi və uğurlu layihələri olamlıdır
3
Qeyd olnan xidmətlər üzrə İddiaçının təcrübəsini təsdiq edən müştəriləri tərəfindən Tövsiyyə məktubları -minimum 3 Tövsiyyə məktublarında göstərilən xidmətlərin növü və müddəti qeyd olunmalıdır.
Texniki dəstək carı aktiv dəstəyin bitdiyi andan sonra aktivləşdirilir və 3 il müddətində etibarlı olmalıdır
4
İddiaçı şirkət texniki dəstəyin cari aktiv dəstəyin bitdiyi tarixdən tez və ya gec olmayaraq aktivləşdirilməsinə və aktivləşdirildiyi gündən sonra 3 il müddətində aktiv olmasına zəmanət verir
Xidmət səviyyəsi aşağıdakı tələbləri və bu Tender sənədinin 4 və 4A bölümləri - "Xidmət səviyyəsi" ndə qeyd olnanları əhatə edir:
5
Xidmət səviyyəsinin detallı təsviri (müraciət qaydaları, müraciət vasitələri, sorğuların həlli qaydaları və proseduru)
/ İddiaçı Critical Service 24x7xCTR Xidmət Səviyyəsinə uyğun göstəriləcək xidmətlər üçün Bakı şəhərində anbarda müvafiq ehtiyat hissələrini təmin etməlidir
6
24x7xCTR Xidmət Səviyyəsinə uyğun göstəriləcək xidmətlər üçün Bakı şəhərində anbarda stok saxlanılacaq ehtiyat hissələrinin siyahısı
İddiaçı Tenderin RFP sənədinin 2A formasında (avadanlıq siyahısı) qeyd olunan c7000 tipli server avadanlığının müvafiq seriya nömrələrinə texniki dəstəyin 3 il ərzində təmin etməlidir. Server avadanlığına texniki dəstək xidməti RFP sənədində qeyd olunan həcm, müddət, xidmət səviyyəsinə uyğun təqdim olunmalıdır.
4
Təklif olunan məhsuln/xidmətin detallı təsviri, istehsalçı şirkət tərəfindən təyin olunmuş məhsulun kodu, seriya nömrəsi, Texniki dəstəyin əhatə etdiyi xidmətlər siyahısı
İddiaçı Tenderin RFP sənədinin 2A formasında (avadanlıq siyahısı) qeyd olunan c7000 tipli server avadanlığının müvafiq seriya nömrələrinə texniki dəstəyin 3 il ərzində təmin etməlidir. Server avadanlığına texniki dəstək xidməti RFP sənədində qeyd olunan həcm, müddət, xidmət səviyyəsinə uyğun təqdim olunmalıdır.
4
Təklif olunan məhsuln/xidmətin detallı təsviri, istehsalçı şirkət tərəfindən təyin olunmuş məhsulun kodu, seriya nömrəsi, Texniki dəstəyin əhatə etdiyi xidmətlər siyahısı
İddiaçı Tenderin RFP sənədinin 2A formasında (avadanlıq siyahısı) qeyd olunan c7000 tipli server avadanlığının müvafiq seriya nömrələrinə texniki dəstəyin 3 il ərzində təmin etməlidir. Server avadanlığına texniki dəstək xidməti RFP sənədində qeyd olunan həcm, müddət, xidmət səviyyəsinə uyğun təqdim olunmalıdır.
4
Təklif olunan məhsuln/xidmətin detallı təsviri, istehsalçı şirkət tərəfindən təyin olunmuş məhsulun kodu, seriya nömrəsi, Texniki dəstəyin əhatə etdiyi xidmətlər siyahısı
İddiaçı Tenderin RFP sənədinin 2A formasında (avadanlıq siyahısı) qeyd olunan BL460 tipli server avadanlığının müvafiq seriya nömrələrinə texniki dəstəyin 3 il ərzində təmin etməlidir. Server avadanlığına texniki dəstək xidməti RFP sənədində qeyd olunan həcm, müddət, xidmət səviyyəsinə uyğun təqdim olunmalıdır.
4
Təklif olunan məhsuln/xidmətin detallı təsviri, istehsalçı şirkət tərəfindən təyin olunmuş məhsulun kodu, seriya nömrəsi, Texniki dəstəyin əhatə etdiyi xidmətlər siyahısı
İddiaçı Tenderin RFP sənədinin 2A formasında (avadanlıq siyahısı) qeyd olunan DL380 tipli server avadanlığının müvafiq seriya nömrələrinə texniki dəstəyin 3 il ərzində təmin etməlidir. Server avadanlığına texniki dəstək xidməti RFP sənədində qeyd olunan həcm, müddət, xidmət səviyyəsinə uyğun təqdim olunmalıdır.
4
Təklif olunan məhsuln/xidmətin detallı təsviri, istehsalçı şirkət tərəfindən təyin olunmuş məhsulun kodu, seriya nömrəsi, Texniki dəstəyin əhatə etdiyi xidmətlər siyahısı
Təchizatçı daha öncə AzİnTelecom MMC ilə əməkdaşlıq etdiyi halda h'min müqavilə (lər) üzrə ə bütün öhdəliklərini tam olaraq yerinə yetirmişdir
2
AzInTelecom MMC ilə bağlanmış müqavilələr, müvafiq Təhvil-təslim aktları, müqavilə üzrə öhdəliklərin çatdırılmadığını təsdiq edən rəsmi iddiaların, müraciətlərin olmaması
Hazırkı RFP forması həm çap versiyasında(doldurulmuş və imzalanmış), həm də doldurulmuş elektron versiyada (.xlsx formatda) etender.gov.az portalında yerləşdirilərək təqdim edilməlidir.
2
İmzalanmış RFP formanın skan versiyası (bütün səhifələr) və .xlsx formatında portala yüklənmiş doldurulmuş RFP forma.
 

Qiymət təklifi:: 55 bal

Müqavilənin təminatı
-
müqavilə həcminin 2% dəyərində.Müqavilə imzalandıqdan sonra
Təklifin qüvvədə olma müddəti
-
zərflərin açılışından sonra 30 bank günü
Tender təklifinin təminatı
-
tender təklifinin təminatı zərflərin açılışından sonra 60 bank günü
Qiymət təklifi
55
Qiymət təklifinə bütün vergi və ödənişlər daxil olmalıdır

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
Kamil Bektashi
İnzibati İşlər departamentinin rəhbərinin müavini
0122000074
0122000074

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 03.04.2020 09:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz.