TENDER

02 Aprel

AZƏRALÜMİNİUM tender elan edir

Təşkilatın adı: "AZƏRALÜMİNİUM" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Təşkilat VOEN: 1305481501

Təşkilatın ünvanı: Gəncə , Azərbaycan , AZ 2000, Yevlax şössəsi 53

Tender predmeti: Asbest, paronit və digər kipləşdirici materiallar

Tenderin adi: Asbest, paronit və digər kipləşdirici materiallar

Asbest, paronit və digər kipləşdirici materiallar

Başlıq Açıqlama Miqdar  
Ftoroplastlı salnik kipgəci RK-250AC 16x16mm 10 kg
Ftoroplastlı salnik kipgəci RK-250AC 13x13mm 20 kg
Ftoroplastlı salnik kipgəci RK-250AC 14x14mm 20 kg
Qatmalı asbest ŞAON Du=20 mm 2400 kg
FUM dolağı FUM-1 DÜİST 24222-80 500 ədəd
APR tipli KİPGƏC (YAĞLI KİPGƏC) 12x12mm, DÜİST5152-84 25 kg
APR tipli KİPGƏC (YAĞLI KİPGƏC) 14x14mm 25 kg
APR tipli KİPGƏC (YAĞLI KİPGƏC) 16x16mm, DÜİST5152-84 30 kg
Ftoroplastlı salnik kipgəci RK-250AC 12x12mm 20 kg
Keçə b=5mm, DÜİST6418-81 3 m(2)
ASBEST PARÇA AT 6, b=3,6mm, B=1550mm DÜİST6102-94 150 kg
Asbest parça b-3mm, DÜST 610-94 200 kg
Rezin təbəqə (TMKŞ) b=1,5mm, Tip II ,bərklik həddi-C, DÜİST 7338-90 10 kg
Rezin təbəqə (AMC) b=2mm, tip-C, DÜİST 7338-90 35 kg
Rezin təbəqə (TMKŞ) b=3mm, tip II, bərklik həddi-C, DÜİST 7338-90 25 kg
Rezin təbəqə (MБС) b=3mm, tip I, bərklik həddi-М, DÜİST 7338-90 25 kg
Rezin təbəqə (TMKŞ) b=4mm, tip II, bərklik həddi-C, DÜİST 7338-90 20 kg
ASBEST PARÇA AT 5, b=2,2mm, B=1350mm, DÜİST6102-94 50 kg
Kapron (kaprolon dairə) ø160, h=140mm, TŞ6-06-142-90 10 ədəd
Ftoroplast dairə Ø60, F-4 DÜİST10007-80 150 kg
Ftoroplast dairə Ø50, F-4 DÜİST10007-80 40 kg
Polyester keçə alüminium rulonların səthini təmizləmək üçün 1750mmx30000mmx3mm (möhkəm) 5 ədəd
Polyester keçə alüminium rulonların səthini təmizləmək üçün 1750mmx30000mmx3mm (yumşaq) 5 ədəd
Xrizolit lifli asbest A 6-45 1700 kg
Asbest karton KAON b=5mm 900 kg
Paronit δ=0.5mm, PON-B DÜİST481-80 3 kg
Paronit δ=1,5 mm, PON-B DÜİST481-80 10 kg
Rezin təbəqə (MБС) b=4mm, tip I, bərklik həddi-М, DÜİST 7338-90 25 kg
Paronit δ=2 mm, PON-B DÜİST481-80 20 kg
Paronit δ=3 mm, PON-B DÜİST481-80 80 kg
Paronit δ=4 mm, PON-B DÜİST481-80 1360 kg
Paronit δ=4mm PDD TŞ 38-114406-92 350 kg
Paronit δ=4mm, PA DÜİST481-80 350 kg
Kapron (kaprolon dairə) ø450, h=50mm, TŞ6-06-142-90 4 ədəd
Ftoroplast dairə Ø20, F-4 DÜİST10007-80 15 kg
Ftoroplast dairə Ø30, F-4 DÜİST10007-80 15 kg
Paronit δ=2,5 mm, PON-B DÜİST481-80 25 kg
Rezin təbəqə (məsaməli) b=50mm, qrup-1, TŞ38.105867-90 20 kg

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

02.04.2020 16:30

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

24.04.2020 14:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

04.05.2020 18:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

05.05.2020 14:00

İştirak haqqı: 200 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

 
Hesab: AZ36İBAZ40040019446110810255
 
VÖEN: 990001881
 
Bank: ABB Gəncə filialı
 
Kodu: 509352
 
M/H: AZ03NABZ01350100000000002944
 
S.W.İ.F.T: İBAZAZ2X
 
Büdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

Gəncə ş., Yevlax şosesi 53

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

60 gün

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Mallar qəbul edildikdən 15 bank günü müddətində ödənilir

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış
Tələb olunur
Rekvizitlər
Tələb olunur
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
Tələb olunur
Nizamnamə
Tələb olunur
Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
Tələb olunur
Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
Tələb olunur
Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
Tələb olunur
 
İxtisas göstəriciləri:
 
 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

 

Texniki təklif: 0 bal

 

Qiymət təklifi:: 100 bal

Qiymət təklifi
100
Qiymət təklifi bütün xərclər daxil əsas məbləğdən və ƏDV də ibarət olmaqla göstərilməlidir. Təklif portala yüklənməklə pdf formatda da yüklənməlidir.
Tender təklifinin təminatı
-
Tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi həcmində bank təminatı verilməlidir (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 (altımış) bank günü qüvvədə olmalıdır
Təklifin qüvvədə olma müddəti
-
Tender təklifi zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır
Müqavilənin təminatı
-
 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
Teymur Quliyev
Baş mütəxəssis
+994505030375
+994505030375

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 02.04.2020 16:30 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz