TENDER

20 Dekabr

Dövlət qurumu çəkmələr satın alır – TENDER

Təşkilatın adı: Azərsu ASC

Təşkilat VOEN: 9900001751

Təşkilatın ünvanı: Moskva prospekti 67, AZ 1012 Bakı,

Tender predmeti: Çəkmələrin satın alınması

Tenderin adi: Çəkmələrin satın alınması

Çəkmələrin satın alınması

Başlıq Açıqlama Miqdar  
Çəkmə/dəri/qısaboğaz/mühəndis üçün Zərbəyə davamlı, dəmir ucluqlu, dəmir altlıq, yüksək keyfiyyətli içlik. Erqonomik formalı çəkmə, sürüşməyə davamlı, neft-yağa dayanıqlı, antistatik və poliuretan tökmə altlıqlı 400 cüt
Çəkmə/kəmərdən yuxarı/bataqlıq üçün Suyadavamlı su keçirməyən PVX örtüklü. Metal burun və daban qoruyuculu 200 cüt
Çəkmə/kəmərə qədər/bataqlıq üçün Suyadavamlı su keçirməyən PVX örtüklü. Metal burun və daban qoruyuculu 300 cüt
Çəkmə/rezin/uzunboğaz Yüksək rütubətə və nəmə davamlı, PVC materialdan hazırlanmış, müxtəlif sahələrdə istifadə üçün. 600 cüt
Çəkmə/dəri/qısaboğaz/fəhlə üçün Zərbəyə davamlı, dəmir ucluqlu, dəmir altlıq, yüksək keyfiyyətli içlik. Erqonomik formalı çəkmə, sürüşməyə davamlı, neft-yağa dayanıqlı, antistatik və poliuretan tökmə altlıqlı 3000 cüt

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

21.12.2019 18:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

17.01.2020 18:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

28.01.2020 18:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

29.01.2020 18:00

İştirak haqqı: 300 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

 
Hesab: AZ65AİİB 33070019441100216111
 
VÖEN: 9900003611
 
Bank: “Kapital Bank”ASC-nin 1 saylı Nəsimi filialı
 
Kodu: 200112
 
M/H: AZ37NABZ 0135010000000001944
 
S.W.İ.F.T: BIK: AİİBAZ2X
 
Büdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı şəhəri, "Azərsu"ASC

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

Sifarişcinin yazılı sifarişindən sonra 30 gündən gec olmayaraq

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Malları təhvil verildikdən sonra 15 bank günündən gec olmamaq şərti ilə aparılır.

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış
Vergilər nazirliyində borcun olub olmaması haqqında arayış vergi orqanı tərəfindən təsdiq olunmuş. Tələb olunduğu halda sənədlərin əsli və ya notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti
Müvafiq mallar üzrə mənşə, uyğunluq və keyfiyyət sertifikatları
Təqdim olunmalıdır
İstehsalçı tərəfindən verilmiş rəsmi təmsilçilik hüququna malik olmasını təsdiq edən sənəd
Təqdim olunmalıdır
Rekvizitlər
Tələb olunduğu halda sənədlərin əsli və ya notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
Tələb olunduğu halda sənədlərin əsli və ya notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti
Nizamnamə
Tələb olunduğu halda sənədlərin əsli və ya notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti
Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
Tələb olunduğu halda sənədlərin əsli və ya notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti
Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
Tələb olunduğu halda sənədlərin əsli və ya notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti
Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
Vergil orqanı tərəfindən mənfəət bəyannaməsi təsdiq olunmuş. Tələb olunduğu halda sənədlərin əsli və ya notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti
 
İxtisas göstəriciləri:
 
 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

 

Texniki təklif: 40 bal

Tender predmeti üzrə oxşar təcrübənin mövcudluğu (son 3 (üç) il üzrə oxşar mal-materialların təchizatı və həcmi üzrə icra edilmiş ən azı 1(bir) müqavilə)
10
Qiymətləndirmədə meyarlar nəzərə alınacaq
Keyfiyyət uyğunluğuna dair göstəricilər (keyfiyyətə zəmanət, mənşə sertifikatı və digər standartlara dair təsdiq edici sənədlər)
30
Qiymətləndirmədə meyarlar nəzərə alınacaq
 

Qiymət təklifi:: 60 bal

Müqavilənin təminatı
-
Müqavilə məbləğinin 5 faizi həcmində
Təklifin qüvvədə olma müddəti
-
Elektron satınalmanın açılışından sonra 30 bank günü
Tender təklifinin təminatı
-
Tender təklifi təminatının 1 faizi həcmində
Qiymət təklifi
60
Qiymət təklifi bütün vergilər və ƏDV daxil verilməlidir.Təklifdə malların mənşə ölkəsi və istehsalçısı göstərilməlidir.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
Ağaəli Mirzəyev
Satınalmalar üzrə mühəndis
(+994012)431 47 67; 2246
(+994012)431 47 67; 2246

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir