TENDER

19 Dekabr

"BAKI KONQRES MƏRKƏZİ" tender elan edir

"BAKI KONQRES MƏRKƏZİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Təşkilat VOEN: 1503898981

Təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Təbriz küçəsi 130

Tender predmeti: Mərkəzin auditoriya zalına LED monitorun satınalınması

Tenderin adi: Mərkəzin auditoriya zalına LED monitorun satınalınması

Mərkəzin auditoriya zalına LED monitorun satınalınması

Başlıq Açıqlama Miqdar  
Mövcud olan monitorun demontajı 94 kv.m 1 ədəd
Mövcud idarəetmə avadanlığına inteqrasiya olunması xidmət 1 ədəd
Yeni monitorun quraşdırılması 112 kv.m 1 ədəd
“Bakı Konqres Mərkəzi” MMC -nin auditoriya zalına yerləşdirilən 112 kv.m-lik LED monitor 112 kv.m 1 ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) - 32323000-3 Video monitorlar,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

27.11.2019 18:20

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

17.12.2019 11:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

26.12.2019 19:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

27.12.2019 11:00

İştirak haqqı: 600 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

 
Hesab: AZ25CTRE00000000000008437701
 
VÖEN: 1401555071
 
Bank: Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
 
Kodu: 210005
 
M/H: AZ41NABZ01360100000000003944
 
S.W.İ.F.T: CTREAZ22
 
Büdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Təbriz küçəsi 130

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

6-8 həftə

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Mal təhvil verilənən sonra

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış
müvafiq orqanan verilmiş arayış
Şərtlər toplusunda verilmiş Əlavə 4
zəruridir
Şərtlər toplusunda verilmiş Əlavə 3
zəruridir
Rekvizitlər
notarial qaydada təsdiq olunmuş
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
notarial qaydada təsdiq olunmuş
Nizamnamə
notarial qaydada təsdiq olunmuş
Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
müvafiq orqanan verilmiş arayış
Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
müvafiq orqanan verilmiş arayış
Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
müvafiq orqanan verilmiş arayış
 
İxtisas göstəriciləri:
 
 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

 

Texniki təklif: 30 bal

Malların keyfiyyət və texniki göstəriciləri
10
Malların keyfiyyət və texniki göstəriciləri
İddiaçının ixtisaslaşma və maliyyə vəziyyəti (iddiaçının analoji işlər üzrə son bir ildə bağladıqları müqavilələrin sayı və işçilərin təcürbə ili)
5
Əsas şərtlər toplusu (Əlavə 3 və 4)
Müvafiq mallar üzrə texniki bazasının və servis mərkəzinin olması
10
Müvafiq işlər üzrə peşəkər işçilərin və servis mərkəzinin olma
Müqavilənin yerinə yetirmə müddəti
5
Müqaviləni ən tez yerinə yetirən
 

Qiymət təklifi:: 70 bal

Müqavilənin təminatı
-
100%
Təklifin qüvvədə olma müddəti
-
Ən azı 30 bank günü (təklif zərfləri açıldıqdan sonra)
Tender təklifinin təminatı
-
Təklifin qiymətinin 1%-i məbləğində ən azı 60 bank günü (təklif zərfləri açıldıqdan sonra) qüvvədə olmalıdır
Qiymət təklifi
70
Nəqliyyat xərcləri, sığorta xərcləri, ğömrük xərcləri və bütün verği xərcləri təklifə daxil olmalıdır.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
Emin Rüstəmov
Satınalma mütəxəssisi
+994502739958
+994502739958

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir
 
 

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 27.11.2019 18:20 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz