TENDER

18 Dekabr

Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişafı Fondu tender elan edir

MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN SOSİAL İNKİŞAF FONDU

Təşkilat VOEN: 1400305341

Təşkilatın ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Tbilisi prospekti, 57D

Tender predmeti: Sumqayıt şəhərində yataqxanalarda müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün Abşeron rayonu ərazisində zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan 1008 ailəlik yeni yaşayış məhəlləsinin layihələndirilməsi

Tenderin adi: Sumqayıt şəhərində yataqxanalarda müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün Abşeron rayonu ərazisində zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan 1008 ailəlik yeni yaşayış məhəlləsinin layihələndirilməsi

Sumqayıt şəhərində yataqxanalarda müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün Abşeron rayonu ərazisində zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan 1008 ailəlik yeni yaşayış məhəlləsinin layihələndirilməsi

Başlıq Açıqlama Miqdar  
Sumqayıt şəhərində yataqxanalarda müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün Abşeron rayonu ərazisində zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan 1008 ailəlik yeni yaşayış məhəlləsinin layihələndirilməsi Abşeron rayonu 1 gün

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

16.12.2019 15:40

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

14.01.2020 16:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

23.01.2020 18:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

24.01.2020 16:00

İştirak haqqı: 300 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

 
Hesab: AZ29CTRE00000000000005728225
 
VÖEN: 1401555071
 
Bank: Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
 
Kodu: 210005
 
M/H: AZ41NABZ01360100000000003944
 
S.W.İ.F.T: CTRE AZ 22
 
Büdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

Abşeron

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

270 gün

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

15 gün sonra

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış
Zəruridir
Rekvizitlər
Zəruridir
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
Dövlət reyestrindən çıxarış
Nizamnamə
İddiaçının nizamnaməsi
Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
Son bir ildə olan maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
Zəruridir
 
İxtisas göstəriciləri:
İddiaçının işçi qüvvəsi haqqında arayış
İşçi qüvvəsi haqqında ətraflı məlumat
iddiaçının müflis elan olunmaması, əmlakı üzərində həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması barədə arayış
Arayışın müvafiq vergilər idarəsindən oması zəruridir.
Tender iştirakçılarının (iddiaçıların) son iki ildə yerinə yetirdikləri analoji işlərin dəyəri tender predmetinin qiymətinə müvafiq olmalıdır
Tender iştirakçılarının (iddiaçıların) son iki ildə yerinə yetirdikləri analoji işlərin dəyəri tender predmetinin qiymətinə müvafiq olmalıdır
İddiaçının müvafiq tikinti işlərinin görülməsinə olan xüsusi icazə (lisenziya) sənədinin surəti
Zəruridir
 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

 

Texniki təklif: 40 bal

Təklif olunan iş planı və metodikanın layihə tapşırığına uyğunluğu
10
zəruridir
Tender təklifin qüvvədə olma müddəti
4
Tender təklifin qüvvədə olma müddəti 60 bank günü olmalıdır
İddiaçının analoji iş təcrübəsi:
4
Tender iştirakçılarının (iddiaçıların) son iki ildə yerinə yetirdikləri analoji işlərin dəyəri tender predmetinin qiymətinə müvafiq olmalıdır
Tapşırıq üçün təklif olunan əsas heyətin (mütəxəssislərin) ixtisas dərəcəsi və təcrübəsi
22
zəruridir
 

Qiymət təklifi:: 60 bal

Müqavilənin təminatı
-
 
Təklifin qüvvədə olma müddəti
-
tender təklifi zərflərin açıldığı tarixdən 60 bank günü qüvvədə olmalıdır
Tender təklifinin təminatı
-
tender təklifinin təminatı təklifin 1%-i həcmində olmalı və zərflərin açıldığı tarixdən 90 bank günü qüvvədə olmalıdır
Qiymət təklifi
60
Satınalan təşkilatın adı və ünvanı; tender təklifinin ümumi məbləği ƏDV daxil; tender təklifinin imzalanma və qüvvədə olma tarixləri; iddiaçının rəhbər və ya səlahiyyətli şəxsin adı, soyadı və imzası; İddiaçının möhürü.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 60 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 90 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
Aygün
Hüseynova
+994124318703
+994124318703

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir
 
 

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 16.12.2019 15:40 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz