TENDER

17 Dekabr

Maliyyə Nazirliyi tender elan edir

Təşkilatın adı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİNİN MALİYYƏ NAZİRLİYİ

Təşkilat VOEN: 1400108191

Təşkilatın ünvanı:

Tender predmeti: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin inzibati binasında təmizlik xidmətinin, tullantıların atılması və xalça, pərdələrin yuyulması işlərinin satın alınması.

Tenderin adi: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin inzibati binasında təmizlik xidmətinin, tullantıların atılması və xalça, pərdələrin yuyulması işlərinin satın alınması.

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin inzibati binasında təmizlik xidmətinin, tullantıların atılması və xalça, pərdələrin yuyulması işlərinin satın alınması.

Başlıq Açıqlama Miqdar  
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin inzibati binasında təmizlik xidmətinin, tullantıların atılması və xalça, pərdələrin yuyulması işləri Qiymət təklifinin kalikulyasiyası Şərtlər toplusunun əlavə7 si üzrə məlumatlar nəzərə alınmaqla təqdim edilməlidir və forma burda yüklənməlidir 1 ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) - 90918000-5 Bin təmizlik xidmətləri,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

16.12.2019 13:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

09.01.2020 12:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

21.01.2020 11:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

21.01.2020 12:00

İştirak haqqı: 250 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

 
Hesab: AZ83CTRE00000000000002108571
 
VÖEN: 1401555071
 
Bank: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
 
Kodu: 210005
 
M/H: AZ41NABZ01360100000000003944
 
S.W.İ.F.T: BİK: CTREAZ22
 
Büdcə təsnifat kodu: 142340

ÇATDIRILMA YERİ

Səməd Vurğun 135

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

il ərzində

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

aylıq

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:
şərtlər toplusu əlavə 4
doldurulmuş forma
Rekvizitlər
hüquqi ünvan göstərməklə
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
reyistr
Nizamnamə
notarial
Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
müvafiq orqandan arayış
Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
bank arayışı
Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
beyannamə
Şərtlər toplusu əlavə 3
doldudrulmuş forma
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış
müvafiq orqandan arayış
müvafi işlər üzrə təcrübəsinin olması haqqında sənədlər
müvafiq hazırlanmış sənəd
 
İxtisas göstəriciləri:
 
 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

 

Texniki təklif: 30 bal

İddiaçının təcrübəsi
10
anoloji işlərlə bağlı təcrübəsi əlavə 3 a bəndi üzrə məlumatlara uyğun müqaiisə və düstur əsasında hesablanır
Iddiaçının müvafiq işlərləbağlı təklif etdiyi personalın sayı
20
müvafiq işlərləbağlı ən çox işçi təklif edən ən yüksək bal alır (tələblərdə qoyulan işçi sayı ən aşağı limitdir)
 

Qiymət təklifi:: 70 bal

Müqavilənin təminatı
-
Qanuna görə qiymət 100000 abş dolları ekvivalentindən yüksək olarsa təklifin 2% həcmində müqavilənin yerinə yetirilmə təminatı alınacaqdır
Təklifin qüvvədə olma müddəti
-
Təklif vaxtından 30 iş günü çox
Tender təklifinin təminatı
-
qiymətin 1 %30 iş günü
Qiymət təklifi
70
Əlavə 1 forması

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
Azər Hüseynov
sektor müdiri
4044699 (109)
4044699 (109)

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir
 
 

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 16.12.2019 13:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz