SOSİUM

18 İyun

Bəzi göz, qulaq xəstəlikləri və nitq, səs əmələ gəlmə pozuntuları zamanı əlillik müddətsiz təyin olunacaq

Gözün və gözün əlavə aparatının, qulağın və məməyəbənzər çıxıntının, görmənin və eşitmənin kombinə olunmuş pozuntuları, eləcə də artikulyasiyanın (nitqin) və səs əmələ gəlməsinin pozuntuları zamanı əlilliyin hansı hallarda müddətsiz təyin ediləcəyi müəyyənləşib.

Fins.az-ın  məlumatına görə, bu, “Əlilliyin müəyyən olunması Meyarları”na əlavə “İnsan orqanizmi funksiyalarının itirilməsi faizlərinin cədvəli”ndə əksini tapıb.Gözün və gözün əlavə aparatının, qulağın və məməyəbənzər çıxıntının, görmənin və eşitmənin kombinə olunmuş pozuntuları, eləcə də, artikulyasiyanın (nitqin) və səs əmələ gəlməsinin aşağıdakı pozuntuları zamanı insan orqanizminin funksiyalarının itirilmə faizindən asılı olaraq əlillik müddətsiz təyin olunacaq:

Gözün və gözün əlavə aparatının xəstəlikləri:

- Görmə itiliyi (daha yaxşı görən gözlə korreksiya ilə) 0-0,04 - 90%

- Görmə itiliyi bir gözdə korreksiya ilə 0-0,05-ə qədər, digər gözdə korreksiya ilə 0,3-dən yuxarı olduğu halda - 50%

- Görmə itiliyi bir gözdə korreksiya ilə 0-0,05-ə qədər digər gözdə korreksiya ilə 0,2-0,3 olduğu halda - 60%

- Görmə itiliyi bir gözdə korreksiya ilə 0-0,05-ə qədər digər gözdə korreksiya ilə 0,1-0,2 olduğu halda - 70%

- Konsentrik daralma, binokulyar 10 - 0: 90%

- Konsentrik daralma, bir göz olmadan norma və ya 40-adək daralma: 50%

- Konsentrik daralma, bir göz olmadan <40, lakin 20-dən geniş: 60%

- Konsentrik daralma, bir göz olmadan <20, lakin 10-dan geniş: 80%

- Konsentrik daralma, bir göz olmadan 10 – 0: 90%

- Mərkəzi mütləq skatomalar, 10 dərəcə və daha çox: 90%

- Paramərkəzi mütləq qovuşan skatomalar: 90%

Qulağın və məməyəbənzər çıxıntının xəstəlikləri:

- 7 yaşa qədər anadangəlmə və ya qazanılmış eşitmənin zəifliyi və ya eşitmənin tam itirilməsinə yaxın azalması, yanaşı nitq pozuntuları ilə (bir qayda olaraq, ömürlük nitq qabiliyyətinin ağır pozulması) : 60%

- Daha sonra qazanılmış (8-18 yaşlarında) eşitmənin tam itirilməsi, ağır nitq pozuntuları ilə (çətin başa düşülən uca nitq, söz ehtiyatının məhdudluğu): 60%

- Eşitmənin ikitərəfli tam itirilməsi: 60%

- Psixi pozulmalarla müşayiət olunan eşitmənin tam itirilməsi və nitqin tam olmaması: 70%

- Eşitmə zəifliyi IV dərəcə, ikitərəfli: 50%

- Eşitmənin ikitərəfli tam itirilməsi: 60%

Görmənin və eşitmənin kombinə olunmuş pozuntuları və eləcə də artikulyasiyanın (nitqin) və səs əmələ gəlməsinin pozuntuları:

- Eşitmənin və görmənin tam itirilməsi - tam (total) və ya praktiki, nitqin əhəmiyyətli pozuntusu ilə: 100%

- Eşitmənin və görmənin tam itirilməsi - tam (total) və ya praktiki, nitqin əhəmiyyətli pozuntusu olmadan: 100%

- III-IV eşitmə zəifliyi ilə birgə tam (total) və ya praktiki görmənin tam itirilməsi: 100%

- Yüksək dərəcəli zəifgörmə (görmə itiliyi (yaxşı görən gözlə korreksiya ilə) 0,1-0,05) tam və ya praktiki eşitmənin tam itirilməsi ilə birgə: 80-90%

- Səsin tam olmaması ilə səsin əmələgəlmə funksiyasının pozulması: 50%

- Artikulyasiya qabiliyyətinin olmaması: 50%.

- Eşitmənin ikitərəfli tam itirlməsi: 60 %

Görmənin və eşitmənin kombinə olunmuş pozuntuları və eləcə də, artikulyasiyanın (nitqin) və səs əmələ gəlməsinin pozuntuları

- Eşitmənin və görmənin tam itirilməsi - tam (total) və ya praktiki, nitqin əhəmiyyətli pozuntusu ilə: 100 %

- Eşitmənin və görmənin tam itirilməsi - tam (total) və ya praktiki, nitqin əhəmiyyətli pozuntusu olmadan: 100 %

- III-IV eşitmə zəifliyi ilə birgə tam (total) və ya praktiki görmənin tam itirilməsi: 100 %

- Yüksək dərəcəli zəifgörmə (görmə itiliyi (yaxşı görən gözlə korreksiya ilə) 0,1-0,05) tam və ya praktiki eşitmənin tam itirilməsi ilə birgə: 80-90 %

- Səsin tam olmaması ilə səsin əmələgəlmə funksiyasının pozulması: 50 %

- Artikulyasiya qabiliyyətinin olmaması: 50 %.