RƏSMİ

06 Aprel

Azərbaycana gətirilən almazlar idxal gömrük rüsumundan azad edilib

 Azərbaycana gətirilən emal olunmuş və ya olunmamış, lakin çərçivəyə salınmamış və ya bərkidilməmiş almazlar 15 faiz idxal gömrük rüsumundan azad edilib. 

Fins.az-ın məlumatına görə, Nazirlər Kabineti bununla bağlı  “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə dəyişiklik edib. 

Bu Qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir.