RƏSMİ

17 Dekabr

Prezident qanunları imzaladı - ölkə üzrə 190 manat müəyyən edilib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "2020-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında" Qanunu və "2020-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında" Qanunu imzalayıb.

 

"2020-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında" qanuna görə, 2020-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 190 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 201 manat, pensiyaçılar üçün 157 manat, uşaqlar üçün 170 manat məbləğində müəyyən edilib. Bu Qanun 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

 

"2020-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında" Qanu ilə, ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədilə 2020-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi 160 manat məbləğində təsdiq edilib. Bu Qanun da 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

 

Həmçinin Prezident İlham Əliyev "İşsizlikdən sığorta fondunun 2020-ci il büdcəsi haqqında" Qanunu imzalayıb.

 

Qanuna görə, işsizlikdən sığorta fondunun 2020-ci il büdcəsinin gəlirləri 128 milyon 235 min 400 manat, xərcləri 128 milyon  235 min 400 manat məbləğində təsdiq edilir.

 

2020-ci ildə İşsizlikdən sığorta fondunun gəlirləri aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşacaqdır:

 

 

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ (manatla)

 1.

İşsizlikdən sığorta üzrə sığorta haqları, cəmi

o cümlədən:

111 869 600,00

1.1.

büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə

17 834 800,0

1.2.

büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda işləyənlər üzrə

17 834 800,0

1.3.

qeyri-büdcə sektoru üzrə

76 200 000,00

 2.

Sair gəlirlər

30 000,00

 3.

2019-cu ilin sonuna İşsizlikdən sığorta fondunun istifadə olunmamış vəsaiti

16 335 800,0

 

 İşsizlikdən sığorta fondunun 2020-ci il büdcəsinin xərcləri aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçiriləcəkdir:

 

 

Xərclərin istiqamətləri

 1.

İşsizliyə görə sığorta ödənişləri

5 000 000,00

 2.

Peşə hazırlığı və əlavə təhsilin təşkili

5 000 000,00

3. 

Peşə yönümünə dair məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi

2 000 000,00

4. 

Əmək yarmarkalarının, əmək birjalarının təşkili

500 000,00

 5.

Haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili

2 000 000,00

6. 

Özünüməşğulluq tədbirlərinin təşkili

63 735 400,00

7. 

Sığortaolunanların əməkhaqqının müəyyən hissəsinin müəyyən müddətə (3 ay, 6 ay, 9 ay, 1 il) sığortaedənlərlə birlikdə maliyyələşdirilməsi

3 000 000,00

 8.

Peşə standartlarının hazırlanması

2 000 000,00

9. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) aparatının və onun yerli orqanlarının və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) saxlanılması xərcləri

43 000 000,00

10. 

Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşların məşğulluğunun təmin olunması üçün əlavə iş yerlərinin və ixtisaslaşdırılmış müəssisələrin yaradılması və məqsədli proqramların həyata keçirilməsi

1 000 000,00

 11.

Qanunla əmək hüququnun həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş digər aktiv məşğulluq tədbirləri

1 000 000,00