BİRJA

13 May

Dünya Bankının metal qiymətləri ilə bağlı pessimist proqnozu

Dünya Bankı bildirib ki, enerji keçidi ilə yaxın illərdə metallara tələbatın artacağı gözlənilir ki, bu da öz növbəsində metal qiymətlərini yüksəldəcək.
Bank “Əmtəə bazarları: inkişaf, çağırışlar və siyasətlər” adlı yeni hesabat dərc edib.

Kovid-19 pandemiyası, Ukraynadakı müharibə və iqlim dəyişikliyinin təsirləri nəticəsində qlobal əmtəə bazarlarının yenidən formalaşdırıldığı açıqlanan hesabatda, sözügedən transformasiyanın inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlar üçün dərin təsirlər göstərə biləcəyi ifadə edililib.

Hesabatda bəzi əmtəələrə tələbin artacağı ehtimalı olduğu, lakin əhalinin artımının azalması və inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatların yetkinləşməsi ilə əmtəələrə ümumi qlobal tələbatın artımının azalacağı gözlənilir.

Təmiz enerjiyə keçidin çətin ola biləcəyinə diqqət çəkən hesabatda, "Yenilənə bilən enerji infrastrukturunun qurulması və elektrikli nəqliyyat vasitələrinin istehsalı üçün lazım olan metallara tələbatın qarşıdakı illərdə artacağı, metalların qiymətlərinin artması və ixrac üçün gözlənilməz qazanclar təmin ediləcək. ölkələr,"-deyə bildirilir. 

Hesabatda qeyd olunub ki, bu metalların qiymətləri uzun müddət yüksək qala bilər ki, bu da enerji keçidinin sürətindən, mədən kapitalına qoyulan investisiyaların həcmindən, bu sənayelər üçün ekoloji məhdudiyyətlərdən, siyasət tədbirləri və təşviqlərindən asılı olacaq.

Külək turbinlərində, günəş panellərində, şəbəkə bağlantılarında, elektrik nəqliyyat vasitələri və şarj infrastrukturunda istifadə edilən qırmızı metal, mis və alüminiumun enerji çevrilməsində əsas faydalananlar, xrom və dəmir filizi kimi polad ərintiləri, nikel, litium kimi akkumulyator metalları olacağını vurğulayan və kobalt, eləcə də nadir torpaq və alüminium ərintiləri.Platin qrupu metalları digər mühüm metallar sırasına daxil edilib.