VİDEO

Əmanətlərin sığortalanmasında nə dəyişəcək?