TENDER

"Azərkosmos" tender elan edir
08 OKTYABR
174

"Azərkosmos" tender elan edir

2019-10-08 09:54:00

Təşkilatın adı: "AZƏRKOSMOS" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

Təşkilat VOEN: 1302369281

Təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri, AZ1000, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 72 M5

Tender predmeti: Texniki personal üzrə xidmətlər

Tenderin adi: Texniki personal üzrə xidmətlər

Texniki personal üzrə xidmətlər

BaşlıqAçıqlamaMiqdar 
Santexnik ƏYPİM/EYPİM 3 il
Xadimə Bakı ofisi/ƏYPİM/EYPİM/LANDMARK 9 il
Fəhlə LANDMARK /ƏYPİM/EYPİM 6 il
Bağban ƏYPİM/EYPİM 5 il
Sürücü şəxsi nəqliyyat vasitəsi ilə (avtobus) ƏYPİM 4 il
Sürücü şəxsi nəqliyyat vasitəsi ilə (sedan) Bakı ofisi/ƏYPİM/LANDMARK 6 il
Sürücü Bakı ofisi/ƏYPİM/EYPİM/LANDMARK 11 il
Elektrik ƏYPİM/EYPİM 5 il
Kamera müşahidəçisi ƏYPİM 4 il
Qazanxana Operatoru ƏYPİM/EYPİM 4 il
Təsərrüfat işləri üzrə rəhbər Bakı ofisi 1 il
Digər xidməti işçi (Antena qulluqçusu) ƏYPİM 3 il
Gözətçi Bakı ofisi 1 il

ÜSL kod (kateqoriya) - 98342000-2 İş mühiti xidmətləri,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

08.10.2019 10:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

28.10.2019 10:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

05.11.2019 11:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

06.11.2019 10:00

Lotda iştirak haqqı: 150 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

 
Hesab: AZ45AIIB38050049441601864118
 
VÖEN: 9900003611
 
Bank: Kapitalbank ASC Gənclik filialı
 
Kodu: 200189
 
M/H: AZ37NABZ01350100000000001944
 
S.W.İ.F.T: AIIBAZ2X
 
Büdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı şəhəri, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 72 M5, Landmark Biznes Mərkəzi, Naxçıvan MR Babək rayonu, Nəhəcir kəndi, Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun 38-ci km

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

1 il

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Xidmətlər İcraçı tərəfindən təhvil verildikcə və Sifarişçi tərəfindən yazılı şəkildə təhvil alındıqdan sonra müqavilə üzrə ödəmələr İcraçının təqdim etdiyi sənədlər (qaimələr, aktlar, digər sənədlər) əsasında hər növbəti ayın ilk 10 (on) bank günü ərzində köçürmə yolu ilə həyata keçiriləcək.

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış
son bir il ərzində
İnformasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı
İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları barədə məlumat və bunu təsdiq edən sənədlər
Rekvizitlər
İddiaçının bank rekvizitləri
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
istənilən
Nizamnamə
Son redaksiyada qeydiyyata alınmış sənəd
Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
Belə hal aşkar olduqda tenderdə iddiaçı kimi qeydə alınmır
Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
son bir il ərzində
Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
son bir il ərzində
İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 50 bal

İddiaçının qiymət cədvəlinə əsasən təqdim etdiyi işçilərin ixtisaslarına uyğun olaraq müvafiq sertifikatlarının olması
10
mövcud olduqda 10 bal, olmadıqda 0 bal verilir
Cəmiyyətin Nizamnamə kapitalının ən azı 1000.00 (min) manat olması
10
1000.00 (min) manatdan aşağı olduqda 0 bal verilir
Satınalma müqaviləsinin icrası üçün cari il üzrə (1 oktyabr tarixinədək) dövriyyəsinin ən azı 100000.00 (yüz min) manat olması (təsdiqedici sənədlərin surətləri əlavə olunmalıdır)
10
100000.00 (yüz min) manata qədər olduqda 0 bal verilir
Təqdim olunacaq işçilərin iş təcrübəsinə uyğunluğu
5
Xidmətlərin təsvirində göstərilən tələblərə əsasən (Əlavə 8)
İddiaçının əmək müqaviləsi ilə çalışan işçilərin sayı (təsdiqedici sənədlərin surətləri əlavə olunmalıdır)
5
5 nəfərədək olduqda 0 bal, 5 nəfərdən artıq olduqda 5 bal verilir
Ən azı 5 şirkətdən tövsiyə məktublarının olması (təsdiqedici sənədlərin surətləri əlavə olunmalıdır)
5
olduqda 5 bal, olmadıqda isə 0 bal verilir
İddiaçının hüquqi ünvanından əlavə faktiki ünvanının olması (təsdiqedici sənədlərin surətləri əlavə olunmalıdır)
5
olduqda 5 bal, olmadıqda isə 0 bal verilir
 

Qiymət təklifi:: 50 bal

Təklifin qüvvədə olan müddəti
-
zərflərin açıldığı tarixdən sonra azı 30 (otuz) bank günü
Müqavilənin təminatı
-
Müqavilənin ümumi məbləğinin 5%-i miqdarında
Tender təklifinin təminatı
-
1%
Qiymət təklifi
50
Qiymət təklifi xidmətlərin (işlərin/malların) qiymət dəyərindən başqa nəqliyyat, sığorta, iaşə (katerinq), vergi, Əlavə 8-də (ƏŞT) qeyd edilən və digər xərclər nəzərə alınmaqla göstərilməlidir.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
Ceyhun Əliyev
Satınalmalar üzrə aparıcı mütəxəssis
0125650055

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir
 

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 08.10.2019 10:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır