SOSİUM

Ən bahalı və ən ucuz fakültələr hansı universitetdədir? - SİYAHI
26 İYUL 2016
8426

Ən bahalı və ən ucuz fakültələr hansı universitetdədir? - SİYAHI

2016-07-26 16:30:00

Ali məktəblərə qəbul imtahanlarını başa  vuran abituriyentlər ixtisas seçimi ərəfəsində tərəddüdədirlər.  Fins.az  onlara kömək məqsədilə  ali məktəblərin plan yerlərini və fakültələrin qiymətlərini  araşdıraraq  təqdim edir. Beləliklə, 

Təmizlik Xidmətinə 50% ENDİRİM!

1-ci qrup - ƏN BAHALI FAKÜLTƏLƏR

ADA Universiteti

Kom püter elmləri – 6500 manat, 40 yer

Kompüter mühəndisliyi - 6500 manat, 40 yer

İnformasiya texnologiyaları - 6500 manat, 40 yer

Sistem mühəndisliyi -6500 manat, 40 yer 

Qafqaz Universiteti 

Qafqaz Universiteti 1-c i ixtisas qrupunda 8 fakultə ilə təmsil olunur.

Bu qrupda universitetin ən bahalı fakultəsi mexanika mühəndisliyi, kompüter mühəndisliyi, inşaat  mühənsidliyi  və s.dir – 5200 manat. Fizika və riyaziyyət müəllimliyi isə 3850 manatdır. 

Xəzər Universiteti 

Xəzər Universitetində ən bahalı fakültələr  fizika müəllimliyi, riyaziyyat və informatika müəllimliyi və Elektronika,   telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyidir 

Fizika müəllimliyi  - 3500 manat, 15 yer

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi  -  3500 manat, 20 yer

Elektronika,   telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi - 3500 manat, 25  yer

İnşaat mühəndisliyi - 3500 manat, 20 yer

Kompüter elmləri - 3500 manat, 25 yer

Neft-qaz mühəndisləri - 3500 manat, 25 yer

 Mexanika mühəndis  - 3500 manat, 25 yer

Kompüter m ühəndisliyi - 3500 manat, 25  yer

Kimya mühəndisliyi - 3500 manat, 25 yer 

“Odlar Yurdu” Universiteti

1-ci ixtisas qrupundakı fakültələr sırasında   “Odlar  Yurdu” Universitetinin  ixtisaslarında qiymət eynidir. 

Kompüter mühəndisliyi - 3000 manat, 50 yer

Ekologiya mühən disliyi - 3000 manat, 35 yer 

Ən bahalı dövlət ali məktəbləri 

1-ci qrup dakı dövlət universitetlərində ən bahalı fakültələr Turizm və Menecment   və Memarlıq və İnşaat Universitetindədir. 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

Qida məhsulları mühəndisliyi  - 2500 manat, 20 yer

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

Memarlıq və İnşaat Universitetində ən bahalı fakültə memarlıqdır.

Memarlıq -2300 manat, 95 yer 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Uni versiteti (UNEC)

İnformasiya texnologiyaları - 2200 manat, 50 yer

Sistem mühəndisliyi - 2200 manat, 25 yer

Döv lət İdarəçilik Akademiyası

Kompüter elmləri - 2000 manat, 30 yer

1-ci qrup - ƏN UCUZ FAKÜLTƏLƏR 

Bu qrup üzrə özəl ali məktəblərdə ən ucuz fakültələr  Naxçıvan və Mingəçevir  Dövlət Universitetlərindədir. Özəl ali məktəblər sırasında isə “Naxçıvan”, “Təfəkkür” və Kooperasiya Universitetləridir.

“Naxçıvan”  Universiteti 

İnformatika müəllimliyi-1500 manat, 20 yer

Riyaziyyat və informatika  müəllimliyi -1600 manat, 20 yer 

“Təfəkkür” Universiteti

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi - 1800 manat, 20 yer

Nəqliyyatda daşınmaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi - 1800 manat, 20 yer 

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

Riyaziyyat - 2000 manat , 50 yer

Çoxişlənən mallların texnologiyası mühəndisliyi- 2200 manat, 50 yer

İstehlak mallarının  ekspertizası  və marketinqi - 2200 manat, 50 yer

Qida   Məhsulları mühəndisliyi – 2200 manat, 30 yer

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi - 2300 manat, 50  yer 

Dövlət ali məktəb lərində I ixtisas  qrupu üzrə ən ucuz fakültələr  Texnologiya Universitet və  Naxçıvan  və Mingəşevir Dövlət Universitetindədir.

Azərbaycan Texnologiya Universiteti 

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi  - 1000 manat, 25 yer

Mingəçevir Dövlət Universiteti

Elektroenergetika mühəndisliyi - 1000 manat, 15 manat

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi - 1200 manat, 30 yer

Elektroenergetika mühəndisliyi - 1200 manat, 30 yer

İstilik energetika mühəndisliyi - 1200 manat, 25 yer

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi - 1200 manat, 25  yer

Ekologiya mühəndisliyi - 1200 manat, 30 yer

İnformasiya texnologiyaları - 1200 manat, 30 yer

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Yerüstü nəqliyyat vasitələrin in mühəndisliyi -1000 manat, 15 nəfər ( qiyabi)

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi -1200  manat, 20 yer (əyani)

Ekologiya mühəndisliyi- 1200  manat, 15 yer 

2-ci qrupda - ƏN BAHALI FAKÜLTƏLƏR 

ADA Universiteti 

İqtisadiyyat - 6500 manat, 80 yer

Biznesin idarə edilməsi - 6500 manat, 80 yer

Beynəlxalq münasibətlər - 6000 manat, 80 yer

Qafqaz Universiteti 

Qafqaz Universiteti  2-ci ixtisas qrupunda 7  fakültə ilə təmsil olunur. Bu qrupda universitetin ən  bahalı fakültələri  maliyyə, dünya iqtisadiyyatı  və biznesin idarə edilməsidir - 5850 manat.  Beynəlxalq münasibətlər isə 5500 manatdır. 

Maliyyə - 5850 manat, 20 yer

Biznesin idarə edilməsi - 5850 manat, 20 yer

Dünya iqtisadiyyatı - 5850 manat, 25 yer

Beynəlxalq münasibətlər - 5500 manat, 30 yer

Mühasi bat uçotu - 5200 manat , 50 yer

Dövlət və  bələdiyyə idarəetməsi - 5200 manat, 30 yer

Sənayenin təşkili və iadarə olunması - 4750 manat, 50 yer

Xəzər Universiteti 

Regionşünaslıq - 4500 manat, 25 yer

Beynəlxalq  münasibətlər - 4500 manat, 25 yer

Mühasibat  uçotu və audit - 4000 manat, 25 yer

Maliyyə - 4000 manat, 25 yer

İqtisadiyyat - 4000 manat, 15 yer

Menecment - 4000 manat , 20  yer

Marketinq - 4000 manat, 15 yer

Biznesin idarə edilməsi - 4000 manat, 20 yer    

Turizm və otelçilik - 4000 manat, 25 yer 

2-ci qrupda - ƏN UCUZ FAKÜLTƏLƏR

Bakı Dövlət Universiteti

Coğrafiya - 1300 manat, 15 yer  ( qiyabi) 

Coğrafiya - 1600 manat , 90 yer (əyani) 

Coğrafiya müəllimliyi - 1500 manat, 120 yer

Hidrometeorologiya - 1600 manat, 25 yer

İqtisadiyyat - 1600 manat , 15 yer   (qiyabi)

İqtisadiyyat - 1900 manat , 75 yer  (əyani) 

Sosiologiya - 1800 manat, 30 yer

Regionşünaslıq - 1800 manat, 170 yer

Turizm və otelçilik - 1900 manat,  55 yer

Dünya iqtisadiyyatı - 2300 manat , 100 yer 

2-ci ixtisas qrupunda ucuz  təhsil haqqı təklif edən  digər universitetlər Dillər,  Texniki və Pedaqoji Universitetlərdir. Azərbaycan Dillər Universitetində ən ucuz  ixtisas  regionşünaslıqdır- 1000 manat. Texniki Universitetdə ən ucuz fakültə 1300 manatdır. Pedaqoji Universitetdə  qiymətlər  bundan cəmi 20 manat   fərqlənir -1320 manat.

Azərbaycan Dillər Universiteti 

Regionşünaslıq (Almaniya) - 1000 manat, 10 yer

Regionşünaslıq (Fransa) - 1000 manat , 10 yer

Regionşünaslıq (Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri) - 1500 manat, 10 yer

Regionşünaslıq (Qafqaz  ölkələri) - 1500 manat, 10 yer

Regionşünaslıq (Norveç) -1500 manat, 10 yer

Regionşünaslıq (Yaponiya) - 1500 manat, 10 yer

Regionşünaslıq (Çin) - 1500 manat, 10 yer

Regionşünaslıq (Argentina) - 1500 manat, 10 yer

Azərbaycan Texniki Universiteti  

Sənayenin təşkili və idarə olunması - 1300 manat, 15 yer (qiyabi )

Sənayenin təşkili və idarə olunması - 1600 manat, 90 yer (əyani)

Menecment - 1600 manat, 30 yer

Nəqliyyat servisi - 1500 manat, 30 yer

Azərbaycan   Dövlət Pedaqoji Universiteti

 Tarix və coğrafiya müəllimli - 1320 manat, 60 yer

Coğrafiya müəllimliyi - 1320 manat , 90 yer

Bu qiymətlər  filiallarda da eynidir. 

3-cü ixtisas qrupu - ƏN BAHALI İXTİSASLAR 

ADA Universiteti

Dövlət və ictimai münasibətlər fakültəsi - 6000 manat,80 yer 

Qafqaz Universiteti

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis dili və ədəbiyyatı) - 4800 manat, 45 yer

Tərcümə  (ingilis dili  )- 4800 manat, 60 yer

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi - 4200 manat, 50 yer 

Xəzər Universiteti 

Politologiya - 4500 manat, 25  yer

Dizayn - 3500 manat, 20 yer

 Pedaqoji fakültələr - 3500 manat , 110 yer

Tərcümə - 3500 manat , 50 yer

3-cü qrupda - ƏN UCUZ İXTİSASLAR

Azərbaycan Dillər  Universiteti 

Filologiya (alman v ə fransız dili) - 1000 manat, 20  yer

Tərcümə (alman dili, fransız dili) - 1000 manat ,24 yer

Dil və ədəbiyyat  müəllimliyi (fransız dili) - 1000 manat, 12 yer       

Xarici dil müəllimliyi  (fransız dili ) - 1000 manat, 48 yer

Xarici dil müəllimliyi  (alman dili ) - 1000 manat, 48 yer 

Bakı Dövlət Universiteti 

İbtidai sinif müəllimliyi (Qazax filialı) - 1200 manat, 25 manat

Məktəbəqədər  təlim və tərbiyə  (Qazax filialı )- 1200 manat, 25 manat

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Xarici dil müəllimliyi (alman dili) -1200 manat,  15 yer

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi -1300 manat, 40 yer

Xarici dil müəllimliyi  (fransız dili)-1300 manat, 15 yer

Tarix müəllimliyi -1300 manat, 40 yer

Kitabxanaçılıq və informasiya -1300 manat ,20 yer 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 

İbtidai sinif müəllimliyi-1300 manat, 165 yer

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə -1300  manat, 30 yer

Təhsildə sosial- psixoliji xidmət  -1300 manat, 25 yer 

4-cü qrupda - ƏN BAHALI FAKÜLTƏLƏR

Qafqaz Universiteti  

Psixologiya - 3850 manat, 25 yer

Biologiya müəllimliyi - 3850 manat, 25 yer

Kimya müəllimliyi - 3850 manat, 25 yer 

Xəzər Universiteti 

Psixologiya-3500 manat, 25 yer

Biologiya müəllimliyi- 3500 manat, 20 yer

Kimya müəllimliyi- 3500 manat, 20 yer

Kimya və biologiya müəllimliyi - 3500 manat, 30 yer

Odlar Yurdu Universiteti

Biologiya fakültəsi-3000 manat, 50 yer. 

5-ci  qrupda - ƏN BAHALI FAKÜLTƏLƏR

Bakı Musiqi Akademiyası 

İnstrumental ifaçılıq - 3000 manat, 90 yer

Solo oxuma - 3000 manat, 24 yer

Dirijorluq - 3000 manat,15 yer

Bəstə karlıq - 3000 manat, 5 yer

Musiqişünaslıq - 3000 manat, 22 yer (əyani) 

Azərbaycan Milli Konservatoriyası 

Solo oxuma - 3000 manat, 16  yer(əyani) 

Solo oxuma - 2400 manat, 4 yer(qiyabi) 

Dövlət Rəssamlıq Akademiyası 

Dizayn - 2500 manat , 180 yer

Qrafika - 2300 manat, 25 yer

5-ci qrupda - ƏN UCUZ FAKÜLTƏLƏR

Gənc ə Dövlət Universiteti

Bədən tərbiyəsi və idman  fakültəsi - 900 manat,15 yer. 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

Dizayn - 1200 manat,30 yer 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq - 1300 manat, 20 yer

Musiqi müəllimliyi - 1300 manat, 20 yer

Mənbə: “Abituriyent” jurnalı

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
  • $ USD
    1.7000
  • € EUR
    1.9745
  • ₽ RUB
    0.0267