SIĞORTA

Palata: 2016-cı ilin ilk yarısında sığorta sektorunda artım var
10 AVQUST 2016
348

Palata: 2016-cı ilin ilk yarısında sığorta sektorunda artım var

2016-08-10 09:35:00

Cari ilin yanvar-iyun ayları ərzində ölkənin 25 sığortaçısı tərəfindən 285,3 milyon manat sığorta haqqı hesablanmışdır. Bu göstərici ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 42,950 milyon manat və ya 17,7% çoxdur. Bu barədə Fins.az-a Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasından bildirilib.

Təmizlik Xidmətinə 50% ENDİRİM!

Bu dövr ərzində sığortaçıların həyata keçirdiyi sığorta ödənişlərinin məbləği isə 101,4 milyon manat təşkil edib. Bu da 2015-ci ilə nisbətən 10,1 % çoxdur.

Könüllü və icbari sığorta növləri üzrə həmçinin müsbət dinamika müşahidə olunub. Belə ki, cari ilin yanvar-iyun ayları ərzində könüllü sığorta növləri üzrə haqlar 15.54%, ödənişlər isə 4.93% artaraq, müvafiq olaraq 177, 1 və 75,1 milyon manat təşkil edib.

Həyat sığortası bazarında yığım 35%, ödəniş isə 1,2 dəfə artıb. Qeyri-həyat sığortası bazarında yığım 7.5% artıb, ödəniş isə 5% azalıb.

Hesabat dövründə sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqı müqabilində 35.5 manat ödəniş həyata keçirilib. Bu göstərici keçən ilin eyni dövrü üzrə 38 manat təşkil edib.

Sığorta şirkətləri və sığorta sinifləri üzrə 2016-cı ilin yanvar-iyun ayları ərzində hesablanmış sığorta haqları və verilmiş sığorta ödənişləri üzrə ətraflı cədvəllər aşağıda təqdim olunur.

2016-cı ilin yanvar-iyun ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında M  Ə  L  U  M  A  T (təcili məlumatlar əsasında)

Sığortaçının adı

Sığorta Haqları

Sığorta Ödənişləri

1

“A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

2,434,943.04

4,142,378.13

2

“AXA MBASK” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

11,390,966.11

4,195,580.89

3

“Alfa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

1,019,840.50

654,516.46

4

“AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

4,776,151.24

1,594,885.37

5

“Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

19,956,368.71

16,679,922.00

6

“Atəşgah” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

21,328,042.32

7,319,650.96

7

“AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

10,591,063.26

3,358,809.91

8

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti

32,696,541.00

8,940,242.00

9

“Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

2,702,307.24

1,587,423.05

10

“Azərqarant Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

195,444.31

655.82

11

“Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

627,330.76

400,927.62

12

“Başak İnam Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

417,884.84

82,184.85

13

“Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

3,516,608.20

1,728,611.29

14

“Buta Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

593,950.50

913,332.90

15

“Günay Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

1,347,409.50

14,032.86

16

“Mega Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

13,803,271.64

1,333,005.96

17

“Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

45,029,690.57

10,661,883.21

18

“Paşa Sığorta” Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

64,610,892.59

20,849,758.25

19

“Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

16,947,738.00

9,423,532.64

20

“Rəvan Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

546,218.84

432,320.93

21

“Standard Insurance” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

12,523,236.69

4,200,102.27

22

“Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

4,745,215.83

2,804,122.11

23

“Qala Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

3,447,601.00

0.00

24

“İPƏK YOLU SIĞORTA” ASC

10,055,497.55

39,512.37

25

“Əmrah Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

44,551.68

63,088.28

 

YEKUN

285,348,765.92

101,420,480.13

2016-cı ilin yanvar-iyun ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında MƏLUMAT (təcili məlumatlar əsasında)

(manatla)

Sığorta sinifləri

Sığorta haqları

Sığorta ödənişləri

 

könüllü sığortalar üzrə - cəmi :

177,136,487.87

75,145,640.81

 

 o cümlədən:

 

 

 

Həyat sığortası üzrə

60,606,742.68

35,097,534.20

 

 o cümlədən:

 

 

 

həyatın ölüm halından sığortası

15,570,472.00

1,516,165.24

 

həyatın yaşam sığortası

45,005,148.99

33,581,368.96

 

annuitet sığortası

0.00

0.00

 

əmək qabiliyyətinin sığortası

42,516.57

0.00

 

sağalmaz xəstəliklərdən sığorta

-11,394.88

0.00

 

Qeyri-həyat sığortası üzrə

116,529,745.19

40,048,106.61

 

 o cümlədən:

 

 

 

Şəxsi sığorta

55,494,147.23

30,872,544.22

 

 o cümlədən:

 

 

 

fərdiqəzavə xəstəliksığortası

2,301,312.58

502,380.03

 

tibbi sığorta

52,028,895.88

30,239,407.46

 

xaricə səfəredənvətəndaşlarınsığortası

1,163,938.77

130,756.73

 

Əmlak sığortası

61,035,597.96

9,175,562.39

 

 o cümlədən:

 

 

 

əmlakın sığortası

47,481,729.78

8,967,183.19

 

 o cümlədən:

 

 

 

əmlakınyanğındanvə digərrisklərdənsığortası

21,032,514.90

1,117,115.62

 

avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

11,373,023.98

7,471,878.80

 

dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

316,133.25

0.00

 

hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

7,055,246.81

0.00

 

su nəqliyyat vasitələrinin sığortası

3,948,940.51

18000

 

yüklərin (nəqliyyat) sığortası

1,912,489.83

72,157.08

 

kəndtəsərrüfatı bitkiləriməhsullarınınsığortası

414,797.53

0.00

 

kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası

1,217,276.80

288,031.69

 

əmlakınsığortası ilə bağlı digərsiniflər

211,306.17

0.00

 

o cümlədən :

 

 

 

işçilərin dələduzluğu sığortası

211,306.17

0.00

 

pulvə pulsənədlərininsaxtalaşdırılmasındansığorta

0.00

0.00

 

titul sığortası

0.00

0.00

 

mülki məsuliyyətin sığortası

13,550,847.89

176,914.85

 

 o cümlədən:

 

 

 

avtonəqliyyatvasitələrisahiblərininmülkiməsuliyyətininsığortası

985,852.93

44,938.20

 

dəmiryolnəqliyyatı vasitələrisahiblərininmülkiməsuliyyətininsığortası

0.00

0.00

 

havanəqliyyatı vasitələrisahiblərininmülkiməsuliyyətininsığortası

2,141,913.88

20,000.00

 

sunəqliyyatı vasitələrisahiblərininmülkiməsuliyyətininsığortası

365,632.99

0.00

 

yükdaşıyanınmülkiməsuliyyətininsığortası

23,786.32

11,871.27

 

mülki-hüquqimüqavilə üzrə mülkiməsuliyyətinsığortası

242,027.02

0.00

 

peşə məsuliyyətinin sığortası

1,556,675.51

0.00

 

işəgötürənin məsuliyyət sığortası

249,013.14

3,160.84

 

ümumi mülki məsuliyyətin sığortası

7,985,946.10

96,944.54

 

hüquqi xərclərin sığortası

0.00

0.00

 

kredit sığortası

3,020.29

31,464.35

 

 o cümlədən:

 

 

 

kreditlərin sığortası

3,020.29

31,464.35

 

ipoteka sığortası

0.00

0.00

 

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası

0.00

0.00

 

 o cümlədən:

 

 

 

əmlakınbazardəyərinindüşməsiriskindənsığorta

0.00

0.00

 

işindayanması ilə bağlı risklərdənsığorta

0.00

0.00

 

İcbari sığortalar üzrə -cəmi

108,212,278.05

26,274,839.32

 

 o cümlədən:

 

 

 

Həyat sığortası üzrə

21,327,054.60

1,667,803.65

 

 o cümlədən:

 

 

 

İstehsalatdabədbəxthadisələrvə peşə xəstəliklərinəticəsində peşə əməkqabiliyyətininitirilməsihallarındanicbarisığorta

21,327,054.60

1,667,803.65

 

Qeyri-həyat sığortası üzrə

86,885,223.45

24,607,035.67

 

 o cümlədən:

 

 

 

nəqliyyatvasitəsisahiblərininmülkiməsuliyyətininicbarisığortası

0.00

0.00

 

sərnişinlərin icbari sığortası

0.00

0.00

 

icbari ekoloji sığorta

0.00

0.00

 

yanğından icbari sığorta

0.00

0.00

 

MMdeputatlarınicbari şəxsisığortası

94,230.00

0.00

 

tibbi personalın AİDS-dən sığortası

0.00

0.00

 

hərbiqulluqçularındövləticbari şəxsisığortası

16,131,912.00

5,893,448.00

 

məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinindövləticbari şəxsisığortası

10,755,313.00

546,958.00

 

dövlət qulluqçuların icbari sığortası

0.00

0.00

 

diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası

0.00

0.00

 

auditorlarınpeşə məsuliyyətininicbarisığortası

3,930.00

0.00

 

daşınmaz əmlakın icbari sığortası

16,758,403.98

720773.57

 

daşınmaz əmlakınistismarı ilə bağlı mülkiməsuliyyətinicbarisığortası

187,200.00

580

 

avtonəqliyyatvasitəsisahiblərininmülkiməsuliyyətininicbarisığortası

42,894,302.47

17445276.1

 

sərnişinlərinicbarifərdiqəzasığortası

59,932.00

0.00

 

YEKUN

285,348,765.92

101,420,480.13

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
  • $ USD
    1.7000
  • € EUR
    1.9658
  • ₽ RUB
    0.0267