SIĞORTA

Ayrı-sayı sığorta sinifləri üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti (NOYABR, 2015)
27 DEKABR 2015
122

Ayrı-sayı sığorta sinifləri üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti (NOYABR, 2015)

2015-12-27 17:30:00

2015-ci ilin noyabr ayında sığorta ödənişlərinin sığorta yığımlarına nisbətinə görə sığorta siniflərinin renkinqi: 

 

Sığorta sinifləri

 

Sığorta

ödənişi

(manatla)

Sığorta

haqqı

(manatla)

Ödəniş

yığım

nisbəti

KÖNÜLLÜ SIĞORTALAR

13 570 235,77

15 760 853,80

86,10%

O cümlədən:

 

 

 

Həyat sığortası

7 041 814,61

6 185 791,01

113,84%

o cümlədən:

 

 

 

həyatın ölüm halından sığortası

68 784,07

1 490 578,83

4,61%

həyatın yaşam sığortası

6 973 030,54

4 635 901,48

150,41%

annuitet sığortası

0,00

0,00

 

əmək qabiliyyətinin sığortası

0,00

31 240,89

0,00%

sağalmaz xəstəliklərdən sığorta

0,00

28 069,81

0,00%

Qeyri-həyat sığortası üzrə

6 528 421,16

9 575 062,79

68,18%

o cümlədən:

 

 

 

Şəxsi sığorta

4 674 950,97

3 134 185,66

1,5 dəfə

o cümlədən:

 

 

 

fərdi qəza və xəstəlik sığortası

139 578,31

356 561,27

39,15%

tibbi sığorta

4 496 065,73

2 658 583,15

1,7 dəfə

səfər sığortası

39 306,93

119 041,24

33,02%

Əmlak sığortası

1 853 470,19

6 440 877,13

28,78%

o cümlədən:

 

 

 

əmlakın sığortası

1 800 932,53

5 592 965,66

32,20%

o cümlədən:

 

 

 

əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası

 

288 961,38

 

2 818 081,50

 

10,25%

avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

1 428 201,56

1 743 298,54

81,93%

dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

 

0,00

 

54 264,30

 

0,00%

hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

 

0,00

 

0,00

 

 

su nəqliyyat vasitələrinin sığortası

0,00

1 830,00

0,00%

yüklərin (nəqliyyat) sığortası

0,00

974 250,32

0,00%

kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası

 

0,00

 

101,00

 

0,00%

kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası

 

83 769,59

 

1 140,00

 

73,5 dəfə

əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər

 

0,00

 

0,00

 

 

o cümlədən:

 

 

 

işçilərin dələduzluğu sığortası

0,00

0,00

 

pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta

0,00

0,00

 

titul sığortası

1,00

0,00

 

mülki məsuliyyətin sığortası

47 057,17

846 504,02

5,56%

o cümlədən:

 

 

 

avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin sığortası

 

10 296,00

 

54 975,11

 

18,73%

dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin sığortası

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin sığortası

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin sığortası

 

0,00

 

0,00

 

 

yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası

 

0,00

 

0,00

 

 

mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası

 

0,00

 

0,00

 

 

peşə məsuliyyətinin sığortası

0,00

6 088,58

0,00%

işəgötürənin məsuliyyət sığortası

632,17

45 673,99

1,38%

ümumi mülki məsuliyyətin sığortası

36 129,00

739 766,34

4,88%

kredit sığortası

5 480,49

1 407,45

3,9 dəfə

o cümlədən:

 

 

 

kreditlərin sığortası

5 480,49

1 407,45

3,9 dəfə

ipoteka sığortası

1,00

0,00

 

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası

 

0,00

 

0,00

 

 

o cümlədən:

 

 

 

əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta

 

1,00

 

0,00

 

 

işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta

 

0,00

 

0,00

 

 

İCBARI SIĞORTALAR

3 891 979,16

8 437 277,75

46,13%

o cümlədən:

 

 

 

Həyat sığortası üzrə

89 494,33

572 396,81

15,64%

o cümlədən:

 

 

 

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və

peşə xəstəlikləri nəticəsində

peşə əmək qabiliyyətinin

itirilməsi hallarından

 icbari sığorta

 

 

89 494,33

 

 

 

 

572 396,81

 

 

 

 

15,64%

 

 

Qeyri-həyat sığortası üzrə

3 802 484,83

7 864 880,94

48,35%

o cümlədən:

 

 

 

nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

 

0,00

 

0,00

 

 

sərnişinlərin icbari sığortası

0,00

0,00

 

icbari ekoloji sığorta

0,00

0,00

 

yanğından icbari sığorta

0,00

0,00

 

MM deputatların icbari şəxsi sığortası

 

0,00

 

0,00

 

 

tibbi personalın AİDS-dən sığortası

0,00

0,00

 

hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası

 

603 300,00

 

580 718,00

 

103,89%

məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin

dövlət icbari şəxsi sığortası

 

118 740,00

 

 

263 185,00

 

 

45,12%

 

dövlət qulluqçuların icbari sığortası

0,00

0,00

 

diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası

 

0,00

 

0,00

 

 

auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası

 

0,00

 

175,00

 

0,00%

daşınmaz əmlakın icbari sığortası

98 142,60

1 029 263,44

9,54%

daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı

mülki məsuliyyətin icbari sığortası

 

0,00

 

18 000,00

 

0,00%

avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

 

2 982 302,23

 

5 962 621,50

 

50,02%

sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

 

0,00

 

10 918,00

 

0,00%

 

Cəmi

 

 

17 462 214,93

 

 

24 198 131,55

 

 

72,16%

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır