SORĞU

Vergidən yayınanlar haqqında xəbər verərdinizmi?

Əlbəttə, büdcəmizin dolması xətrinə verərdim.
15%
Adım gizli qalacaqsa, xəbər verərdim.
7.5%
Heyfimi çıxmaq üçün xəbər verərdim.
0%
Pul qazanmaq üçün xəbər verərdim.
2.5%
Rəqib şirkətin məni üstələməməsi üçün xəbər verərdim.
2.5%
Qiyməti şişirdən şirkətin yayınması haqqında xəbər verərdim.
17.5%
Baxır nə qədər pul verəcəklər.
2.5%
Onsuz da xeyri olmayacaq. Ona görə də xəbər verməzdim.
15%
Təbii ki yox. Xəbərçilik yaxşı şey deyil.
37.5%