BİZNES

Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər- gəlir vergisinə yeni əlavələr
07 DEKABR 2018
474

Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər- gəlir vergisinə yeni əlavələr

2018-12-07 12:10:00

Fins.az-ın məlumatına görə,Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdə gəlir vergisi ilə bağlı yeniliklərə, vergiyə cəlb olunan gəlir və gəlir vergisi istisnalarına aid yeni əlavələr də daxildir.

 İşəgötürən tərəfindən işçiyə(təhtəlhesabşəxsə)verilmiş təhtəl hesab vəsait müvafiq qaydada geri qaytarılmadıqda–həmin vəsaitin məbləği muzdlu işlə əlaqədər alınan gəlir hesabedilir.

Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan fiziki şəxslərin “Nağdsız hesablaşmalar haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.5-ci maddəsində göstərilən malların (aşağıda siyahısı verilmişdir) təqdim edilməsindən əldə edilən gəlirlərindən (bu Məcəllə ilə vergidən azad olunan gəlirlər istisna olmaqla) xərclər çıxılmadan 2% dərəcə ilə vergitutulur.

 1.    kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarından kənd təsərrüfatı məhsullarınınqəbulu;
 2.    əlvan və qara metal qırıntılarınınqəbulu;
 3.    utilizasiya və digər məqsədlər üçün kağız,şüşə və plastik məmulatların qəbulu;
 4.    utilizasiya məqsədləri üçün işlənmiş şinlərin qəbulu.
 5.  Qanunla müəyyən olunmuş qaydada gəlirlərin və xərclərin uçotunu aparan,ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan və əməliyyatlarının həcmi ardıcıl12aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında)200000manatadək olan rezident müəssisənin təsisçisi(payçısı) və yaxud səhmdarları olan fiziki şəxslərin dividend gəlirləri gəlir vergisindən azaddır
 6. Hüquqişəxsinnizamnaməkapitalındakıiştirakpayıvəyasəhmlərxalisaktivləriniştirakpayıvəyasəhmlərəmütənasibdəyərindənyuxarıqiymətətəqdim edildikdə-faktikitəqdimetməqiymətiilənizamnaməkapitalındakıiştirakpayınınvəyasəhminnominaldəyəriarasındakıfərq, 
 7. İştirakpayıvəyasəhmlərxalisaktivləriniştirakpayıvəyasəhmlərəmütənasibdəyərindənaşağıqiymətə(güzəştliqiymətlə)təqdimedildikdə-alqı- satqı müqaviləsinin bağlanıldığı tarixə xalis aktivlərin mütənasib dəyəri ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının nominal dəyəri arasındakı fərq vergiyə cəlb edilən gəlirdir.

 

 Qeyd:İştirakpaylarıvəyasəhmlərnominalqiymətdənyuxarıqiymətəalınmışdırsa,həminiştirakpaylarınınvəyasəhmlərintəqdimedilməsizamanıgəlirdən çıxılan xərclər bu aktivlərin faktiki satınalma qiyməti ilə nəzərəalınır.

 

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
 • $ USD
  1.7
 • € EUR
  1.8952
 • ₽ RUB
  0.0264