BİZNES

Vergi Məcəlləsində dəyişiklikər - yeni daxil edilmiş bir sıra anlayışlar
03 DEKABR 2018
511

Vergi Məcəlləsində dəyişiklikər - yeni daxil edilmiş bir sıra anlayışlar

2018-12-03 16:36:00

Fins.az aşağıda  Vergilər Məcəlləsinə  yeni daxil edilmiş bir sıra anlayışların təriflərini təqdim edir.

 Elektron kabinet– vergi orqanı tərəfindən verilən kod-parol ilə daxil olmağa imkan verən, vergi ödəyicisi ilə vergi orqanı arasında qarşılıqlı məlumat mübadiləsini təmin edən fərdi elektron səhifə.

 Kapital– aktivlərdən bütün öhdəliklər çıxıldıqdan sonra vergi ödəyicisinin xalis aktivlərinin dəyəri.

Məcburi nişanlanma– müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən olunmuş malların idxalı, istehsalı, satışı və dövriyyəsinə vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədilə həmin mallara tətbiq olunan markaların üzərində yerləşdirilən məcburi nişanlanma kodu və digər qoruyucu elementlər.

Aksiz markası– aksizli malların idxalı, istehsalı, satışı və dövriyyəsinə vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədilə həmin mallara kağız daşıyıcıda

yapışdırılan nəzarət markası.

İqtisadi maraqlar mərkəzi– vergi ödəyicisinin əsas nəzarət orqanlarının yerləşdiyi yerdən asılı olmayaraq, digər təsərrüfat subyektləri (obyektləri), o cümlədən istehsal sahələri ilə müqayisədə vergi ödəyicisinin fəaliyyəti üzrə gəlirlərinin formalaşmasında daha çox iştirak edən təsərrüfat subyektinin (obyektinin), o cümlədən istehsal sahəsinin yerləşdiyi yer.

İnnovasiyafəaliyyəti–iqtisadivəyasosialsəmərəəldəetməkməqsədiiləelmi-tədqiqatvətəcrübə-konstruktorişlərivəonlarınnəticələrinintətbiqi əsasındayenivəyatəkmilləşdirilmişmal(iş,xidmət),texnolojiprosesyaradılmasınavəyerinəyetirilməsinəistiqamətlənmişfəaliyyət.

KOB klaster şirkəti–müvafiqicrahakimiyyətiorqanınınmüəyyənetdiyiorqan(qurum)tərəfindənmüəyyənedilmişmeyarlaracavabverənvəmüvafiqicra hakimiyyətiorqanınınmüəyyənetdiyiorqan(qurum)ilərazılaşdırmaqlamikro,kiçikvəortasahibkarlığıninkişafınıdəstəkləyənmüvafiqicrahakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) KOB klaster şirkətinin şəhadətnaməsi verdiyi hüquqi şəxs.

 

Startap–innovativtəşəbbüsəəsaslanaraqhəyatakeçirilən,müvafiqicrahakimiyyətiorqanınınmüəyyənetdiyiorqan(qurum)tərəfindənmüəyyənedilmiş meyarlaracavabverənvəmikro,kiçikvəortasahibkarlığıninkişafınıdəstəkləyənmüvafiqicrahakimiyyətiorqanınınmüəyyənetdiyiorqan(qurum) tərəfindən “Startap” şəhadətnaməsi verilmiş şəxslərin həyata keçirdiyi sahibkarlıq fəaliyyəti.

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
  • $ USD
    1.7
  • € EUR
    1.897
  • ₽ RUB
    0.0264