BİZNES

Biznes strategiyası və taktikasının düzgün qiymətləndirilməsi istiqamətləri
18 SENTYABR 2018
637

Biznes strategiyası və taktikasının düzgün qiymətləndirilməsi istiqamətləri

2018-09-18 09:38:00

Biznes taktikası, strategiyanın tərkib elementi kimi dedikdə, əvvəl biznes strategiyaları və onun tərkibində iştirak edən taktikalar başa düşülür. Burada bir sıra ümumi strategiyaların rəqabət strategiyası, məhsulun satış strategiyası, bazarı əhatə etmə strategiyası, qiymət əmələgəlmə strategiyası və s. kimi strategiyaların adını çəkmək olar. İdarəedicilərin bu strategiyaları həyata keçirməsi üçün taktikaları bilməsi vacibdir və eyni zamanda, taktikaları həyata keçirməsi üçün isə bir sıra ünsürəri bilməyi vacibdir ki, bunlar aşağıdakılardır :

a) Taktikanın idarəedilməsi;

b) Taktika üçün lazımlı məlumatlar;

c) Rəqibin tanınması;

d) Durğunluq dövrünün nəzərə çarpdırılmaması.

 

Bu dörd ünsürün düzgün təşkili taktikanın effektivliyini artırmaqdadır. Taktikanın idarəedilməsi : Burada əsasən üç metoddan istifadə edilir

a) Əngəl olma – rəqibin tətbiq etdiyi və edəcəyi taktika və metodlara qarşı sərt tədbirlərin reallaşdırılmasını nəzərdə tutur;

b) Təsiretmə - bu metodun əsas mahiyyəti cəsur və yüksək motivasiyalı olduğunu bildirərək oyunu davam etdirmək və bu şəkildə rəqibin üzərində xof yaratmaqdan ibarətdir. Qüvvətli olduğun zaman zəif görünərək rəqibin üzərinə gəlməsi üçün məcbur edilməsi, zəif olduğun zaman qüvvətli kimi görünmək və rəqibin müdafiə mövqeyini tərk etməməsini təmin etmək;

c) Reallaşdırma – bu metod əvvəlki iki metodun məntiqi ardıcıllıqla tamamlanmasıdır.

Taktika üçün lazımlı məlumatlar : Bu özlüyündə iki qaydanı birləşdirir

a) Yarışın qaydalarını yaxşı bilmək;

b) Yarışın bütün sahələrini ətraflı öyrənmək və tanımaq.

Beləliklə, hansı metodun (taktikanın) hansı sahədə, hansı yerdə, nə vaxt və niyə tətbiqini reallaşdırmaq və bunun üçün də praktiki və lazımı biliklərə sahib olmaq.

Rəqibin tanınması : Özlüyündə aşağıdakıları ehtiva edir

a) Oyuna ( biznesə ) nə cür başlayır, döyüş xarakteri necədir. (yumuşaqmı?, sərtmi?, dəyişkənmi?);

b) Daima eyni taktikalardan istifadə edir, yoxsa hər rəqibə qarşı ayrı taktika yaradır;

c) Hansı tip taktikadan istifadə edir. Əks hücumda effektivliyi nə qədərdir?

d) Hücuma qarşı dərhal, yoxsa hücumu aldıqdan sonramı cavab verir. Yoxsa atakları mənimsəyib rəqibin durğunluq dövründə cavab verir.;

e) Mövcud vəziyyəti necədir. ( qüvvətlimi?, dayanıqlımı?, zəifmi?);

f) Axırıncı dəfə hansı cür dəyişiklikləri etmişdir.

g) Baş verən bir fövqəladə halda taktikasına təkidlə yanaşır?, yoxsa dərhal dəyişməyə üstünlük verir.

h) Creativlik və innovativlik dərəcəsi hansı səviyyədədir.

 

Durğuluq dövrünün nəzərə çarpdırılmaması : Özündə bir sira metodları birləşdirir;

a) Passivlik dövrünü bildirməmək üçün rəqibə hücum edərmiş kimi görsənmək və yavaş-yavaş geri çəkilmək. Məsələn, “Delta airlines” şirkəti bu taktikadan istifadə edərək rəqabət çərçivəsində qala bilmişdi. Şirkət daxili vəziyyətin pis olmasına baxmayaraq şirkət, biletlərin qiymətlərinin aşağı salınması yolu ilə rəqabəti gücləndirmişdi. Baxmayaraq ki, bu addım ona ziyanla başa gəlmişdi;

b) Özünü fəal göstərərək rəqibin rəqabətdə yorulmasına məcbur edilməsi.

Bu taktika çox vaxt müəssisə üçün maddi cəhətdən çox baha başa gəlir.

 

• “Bazarların bölünməsinin (seqmentləşdirilməsinin) taktiki üsulları” bazarı əhatə etmə strategiyasının tərkibində: Bazarın seqmentləşdirilməsi dedikdə, adətən alıcıların qruplara yaxud seqmentlərə bölünməsi başa düşülür. Burada əsas taktika xərclərdən, alıcıların qiymətə həssaslığından, rəqabət səviyyəsindən asılıdır. Lakin bazar seqmentlərindən asılı olaraq bir və bir neçə amilin təsiri geniş diapozonda variasiya edir. Seqmentləşdirilimiş qiymət əmələ gəlmədən istifadə edərək şirkətin menecenti qiymət kompromislərinə tələbatı minimumlaşdırır. Qiymətə nisbətən, həssas olmayan alıcılar üçün şirkət az xidmət xərcləri tələb edən yaxud rəqiblər tərəfindən yaxşı xidmət olunan qiymətə həssas olan alıcılarla müqayisədə daha yüksək qiymət müəyyən edə bilər. Nəticədə, satışın həcmində artım, mənfəətlikdə yüksəlmə yarada bilər. Əslində, müəssisə müəyyən məbləğdən yüksək qiymətlərlə xidmət etmək qabiliyyətinə malik olduğu halda bazarın yarısına qədərini təmin olunmamış saxlayır. Beləliklə, həmin məhsulların tez deyil, daimi satışını təşkil edir. Bu həm də, onun məhsulunun həyat dövrünün uzanmasına gətirib çıxarır. Bu bəzən, “ayrı-ayrı seqmentlərə müxtəlif qiymətlərlə xidmət etməkdənsə, bütün bazara bir qiymətlə xidmət etmək” taktikası da adlanır. Burada istifadə olunan digər bir taktika, “Biznes üçün Biznes” (business to business) taktikasıdır. Burada bazarlarda iri qiymətlərlə razılaşmayan alıcılara güzəştlərin edilməsi kimi də başa düşülür. İri işguzar alıcılar tədarüklər üzrə agentlər adlandırılan peşəkar aktyorların muzdunu özlərinə rəva bilirlər, hansı ki, yüksək qiymət həssaslığının təsvir olunması incəsənətinə malikdirlər. Əgər, alıcı şirkətin mühəndis yaxud, istehsal şöbəsi əmtəənin müəyyən malgöndərəndən alınmasında israrlıdırsa, onda güzəştlər əldə etmək üçün tədarüklər üzrə “artistlər” bir qayda olaraq, əsas alət kimi digər istehsalçıların rəqib təkliflərindən istifadə edirlər. Bu oyunlardan baş açmayan satış üzrə mütəxəssislər məğlub olurlar. Səmərəli qiymət seqmentləşdirilməsi güzəştlərin alıcıların narazılığına deyil, qiymət həssaslığının daha obyektiv indikatorlarına əsaslandırılmasını tələb edir.

• Qiymət əmələgəlmə strategiyasında istifadə olunan taktikalar: Buraya aşağıdakı taktikalar daxildir

a) Qaymaqyığma taktikası;

b) Pik dövrdə qiymətin müəyyən edilməsi;

c) Tənəzzül mərhələsində istifadə olunan taktika və strategiya;

d) Artım mərhələsində taktika seçimi;

e) Məhsul nümunələrinin aşağı qiymətlərlə yayılması taktikası;

f) Qalibin lənətlənməsi taktikası.

ARDI VAR...

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
  • $ USD
    1.7
  • € EUR
    1.9097
  • ₽ RUB
    0.0264