BANK

Unibank “Mənfəət və zərər”ini açıqladı
21 NOYABR 2016
1000

Unibank “Mənfəət və zərər”ini açıqladı

2016-11-21 10:35:00

Ötən günlərdə “Balans” hesabatını açıqlayan Unibank, bu gün də “Mənfəət və zərər” hesabatını açıqlayıb.

Təmizlik Xidmətinə 50% ENDİRİM!

Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Unibankın cəmi gəlirləri 117 milyon 254 min manat, o cümlədən faiz gəlirləri 96 milyon 817 min manat, qeyri-faiz gəlirləri 20 milyon 437 min manat təşkil edib. Bankın cəmi faiz və qeyri-faiz xərcləri isə 71 milyon 393 min manat təşkil edib və Bank 45 milyon 861 min manat əməliyyat mənfəəti əldə edib.

Qeyd edək ki, banklar əməliyyat mənfəətinin xeyli hissəsini ehtiyatların yardılmasına yönəldirlər.

30 Sentyabr 2016-cı il tarixinə Unibank 822 milyon 266 min manat cəmi aktivlərə, 744 milyon 73 min manat cəmi öhdəliklərə və 78 milyon 193 min manat cəmi kapitala malik olub.

Xəbər verdiyimiz kimi, “Unibank” ASC 2016-cı ilin 3-cü rübü üzrə balansını açıqlamışdı. Hesabat əsasında hazırlanmış xəbəri buradan oxuya bilərsiniz.

Min manatla

Mənfəət və zərər haqqında hesabat (kumulyativ) 2015 I Rüb – 2016 II Rüb – 2016 III Rüb – 2016
Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri 159715  37092 68833 96817
Faizlər və onlara bağlı xərclər -53279 -11882 -26508 -36396
Xalis faiz mənfəəti  106435 25 210  42324  60421
Qeyri-faiz gəlirləri  42 028  3 010  8 651 20 437
Qeyri-faiz xərcləri –  62981 – 11 25 -23263 -34997
Xalis əməliyyat mənfəəti 85482 16 495  27712 45 861

Balans hesabatı

Aktivlərin maddələri I Rüb – 2016
1. Nağd vəsaitlər, cəmi  43 354
2. AMB-yə qarşı tələblər, cəmi 104 841
3. “Nostro” hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi  11 630
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi                 –
5. Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi  16 092
6. Qiymətli kağızlara investisiyalar                         –
7. Ticarət üçün qiymətli kağızlar                         –
8. Banklara xalis kreditlər   3 084
9. Xalis kreditlər və lizinqlər  549 197
10. Amortizasiya çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər 46 978
11. Bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər, cəmi  3 884
12. İcmallaşmamış törəmə şirkətlərə investisiyalar və maliyyə iştirakı (50%+1 səs hüququ verən səhm), cəmi 1 500
13. Digər icmallaşmamış şirkətlərə və birgə müəssisələrə investisiyalar və maliyyə iştirakı (50%-dən az), cəmi 436
14. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər  4 908
15. Digər aktivlər 36 409
15a. Digər əməliyyatlar üzrə ehtiyatlar                        47
Cəmi aktivlər  822 266
   
Öhdəliklərin maddələri I Rüb – 2016
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi  382 097
2. Maliyyə institutları tərəfindən cəlb edilmələr, cəmi    269 371
3. Digər bankların tələbləri (“Loro” hesabları), cəmi    1 082
4. Bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri (müddətli imtiyazlı səhmlər də daxil olmaqla)  63 553
5. Digər passivlər    27 970
Cəmi öhdəliklər   744 073
   
Cəmi kapital   78 193
Cəmi öhdəliklər və kapital    822 266

 

KAPİTAL VƏSAİTLƏRİ I Rüb – 2016 II Rüb – 2016 III Rüb – 2016
1. Tutulmalardan  sonra I dərəcəli kapitalı           62 331            48 597             52 719
2. II dərəcəli kapital (I dərəcəli kapitalın məbləğindən çox olmamalıdır)           22 130            15 829             16 166
3. Məcmu kapital (1+2)           84 461            64 427             68 885
4. Məcmu kapitaldan tutulmalar:            1 936              1 935               1 937
5. Tutulmalardan  sonra məcmu kapital (3-4)           82 525            62 492             66 947
        faizlə
Əmsallar Norma I Rüb – 2016 II Rüb – 2016 III Rüb – 2016
I dərəcəli  kapitalın  adekvatlıq əmsalı            5,00              9,43               8,28                9,34
Leverec əmsalı            5,00            12,27               5,95                6,94
BALANSDANKƏNAR ÖHDƏLİKLƏR I Rüb – 2016 II Rüb – 2016 III Rüb – 2016
1. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər  15 246  6 070 5 851
2. Kredit alətləri  72 284  66 239  64 225
3. Akkreditivlər 1 022          846                 869
4. Forvard və fyuçers müqavilələri 1 254                720                 387
5. Digər balansarxası öhdəliklər               666                668                 692
Cəmi  90 471  74 543   72 025

Mənbə: Marja

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
  • $ USD
    1.7000
  • € EUR
    1.9671
  • ₽ RUB
    0.0267